Home » مقالات

مقالات

تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان

تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان

شهریور. ۲ |   تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان نویسنده: امیر آقاجانی در شرایط کنونی ایران که کشور در «دوره‌ای سخت پرمخاطره در تاریخ جدید خود» قرار دارد،...

آقای شهردار ارومیه!

آقای شهردار ارومیه!

مرداد. ۲۵ | آقای شهردار ارومیه! اگر با وجود ادعای داشتن  لیسانس زبان ملی مان فارسی ، به قول نامربوط  و بیجای خودتان توان سخن گفتن و انتقال مفاهیم به این...

ایران و الزامات آن در سیاست‎

ایران و الزامات آن در سیاست‎

مرداد. ۱ | ایران و الزامات آن در سیاست    امیر آقاجانی در نگاهی سطحی، سیاست را می‌توان ساز و کاری در جهت دستیابی به قدرت سیاسی در نظر گرفت. از...

حل مسئله ملی – تمرکز و عدم تمرکز قدرت

حل مسئله ملی – تمرکز و عدم تمرکز قدرت

مرداد. ۱ | حل مسئله ملی – تمرکز و عدم تمرکز قدرت دکتر حسن کیان زاد نوشتار زیر پیرامون “حل مسئله ملی”  ” تمرکز و عدم تمرکز قدرت”   نزدیک به بیست...

از جعل دو روی سکه برای ناسیونالیسم تا سرپوشی بر طرح ایدۀ فدرالیسم

از جعل دو روی سکه برای ناسیونالیسم تا سرپوشی بر طرح ایدۀ فدرالیسم

خرداد. ۲۷ |  از جعل دو روی سکه برای ناسیونالیسم تا سرپوشی بر طرح ایدۀ فدرالیسم ?پاسخ به اظهارات اخیر آقای محمدجواد کاشی ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ نویسنده: امیر آقاجانی ۱)...

تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان

تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان

خرداد. ۲۰ | تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان ‫ ‫۲۰ خرداد ۱۳۹۸   نویسنده: #امیر آقاجانی در شرایط کنونی ایران که کشور در «دوره‌ای سخت پرمخاطره در تاریخ...

جهش بیسابقه ارز و اعتراضات کارگری

جهش بیسابقه ارز و اعتراضات کارگری

فروردین. ۱۸ | جهش بی‌سابقه ارز و اعتراضات کارگری ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ♦روشنک آسترکی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ یکی از پررویدادترین بخش‌های خبری و تحلیلی را...

ناسیونالیسم ایرانی ، روان ملت ایران است و پاسدار منافع ملی ایران

ناسیونالیسم ایرانی ، روان ملت ایران است و پاسدار منافع ملی ایران

اسفند. ۹ | ناسیونالیسم ایرانی ، روان ملت ایران است و پاسدار منافع ملی ایران ناسیونالیسم ایرانی یا مکتب پاسداری از منافع ملی و برتر انگاشتن منافع ملی...

ایران یعنی تجلی « ناسیونالیسم ایرانی »

ایران یعنی تجلی « ناسیونالیسم ایرانی »

اسفند. ۳ | ایران یعنی تجلی « ناسیونالیسم ایرانی » هوشنگ طالع   در رویه ۱۰ روزنامه جوان ( چهارشنبه یکم اسفند ۱۳۹۷ ) ، مقاله ای از آقای حسن انصاری ( پژوهشگر...

قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

دی. ۲۹ | قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم علی عسکری       پانعربیسم در جهت تجزیه خوزستان از ایران، نخست هویت ایرانیِ خوزستان را هدف گرفته است....