Home » مقالات

مقالات

تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان

تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان

خرداد. ۲۰ | تَشَخُص در اِعراض با ایرانیان ‫ ‫۲۰ خرداد ۱۳۹۸   نویسنده: #امیر آقاجانی در شرایط کنونی ایران که کشور در «دوره‌ای سخت پرمخاطره در تاریخ...

جهش بیسابقه ارز و اعتراضات کارگری

جهش بیسابقه ارز و اعتراضات کارگری

فروردین. ۱۸ | جهش بی‌سابقه ارز و اعتراضات کارگری ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ♦روشنک آسترکی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ یکی از پررویدادترین بخش‌های خبری و تحلیلی را...

ناسیونالیسم ایرانی ، روان ملت ایران است و پاسدار منافع ملی ایران

ناسیونالیسم ایرانی ، روان ملت ایران است و پاسدار منافع ملی ایران

اسفند. ۹ | ناسیونالیسم ایرانی ، روان ملت ایران است و پاسدار منافع ملی ایران ناسیونالیسم ایرانی یا مکتب پاسداری از منافع ملی و برتر انگاشتن منافع ملی...

ایران یعنی تجلی « ناسیونالیسم ایرانی »

ایران یعنی تجلی « ناسیونالیسم ایرانی »

اسفند. ۳ | ایران یعنی تجلی « ناسیونالیسم ایرانی » هوشنگ طالع   در رویه ۱۰ روزنامه جوان ( چهارشنبه یکم اسفند ۱۳۹۷ ) ، مقاله ای از آقای حسن انصاری ( پژوهشگر...

قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم

دی. ۲۹ | قدمت نام خوزستان، پاسخی به پانعربیسم علی عسکری       پانعربیسم در جهت تجزیه خوزستان از ایران، نخست هویت ایرانیِ خوزستان را هدف گرفته است....

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (قسمت پنجم)

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (قسمت پنجم)

مرداد. ۲۱ | پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران زبان فارسی و فدرالیست های قومگرا ۱۹ امرداد ۱۳۹۷ قسمت پنجم نویسنده:امین کریمی قومگرایانِ و تجزیه طلبان، رسمی...

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (قسمت چهارم)

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (قسمت چهارم)

مرداد. ۱۷ | پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران ۱۷ امرداد ۱۳۹۷ قسمت چهارم(فدرالیسم و دموکراسی) ۵ آگوست ۲۰۱۸ نویسنده:امین کریمی بسیاری از قومگرایان لازمه...

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (بخش سوم)

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (بخش سوم)

مرداد. ۱۱ | پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران ‫۱۱ امرداد ۱۳۹۷ قسمت سوم نویسنده:امین کریمی پرسش اساسی این است که چرا بسیاری از قومگرایان و تجزیه ‌طلب‌ها...

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (قسمت دوم)

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران (قسمت دوم)

مرداد. ۱۰ | پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران ۸ امرداد ۱۳۹۷ چرا فدرالیسم؟ قسمت دوم نویسنده:امین کریمی دلیل چند کشور یا ایالت برای تشکیل دولت فدرال چه می‌تواند...

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران ( قسمت اول )

پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران ( قسمت اول )

مرداد. ۴ | پیامدهای فدرالیسم قومی در ایران ۴ امرداد ۱۳۹۷ نویسنده: امین کریمى قسمت اول: ▪️تاکنون درباره‌ فدرالیسم قومی و لزوم ایجاد آن در ایران برای...