دیداری شنیداری

دیداری شنیداری

این صفحه از نشانی قدیمی منتقل شده است. برای مشاهده ی دیگر ویدیوها به کانال یوتیوب حزب پان ایرانیست مراجعه کنید.

 

تجزیه ی بحرین و سخنرانی تاریخی محسن پزشکپور

[flv]/wp-content/uploads/2011/04/bahrain-high.flv[/flv]

تجزیه بحرین – سخنرانی محسن پزشکپور

 

سخنرانی سرور پندار(محسن پزشکپور ) , دوره ی ۲۴ مجلس شورای ملی_شهریور۵۷

[videofile]/videos/pezeshkpoor_majles24_H.wmv[/videofile]

 

سخنرانی سرور دکتر عاملی تهرانی _نظم شکوهمند ایران

[videofile]/videos/ameli_tehrani_Azhir_nazm_shokoohmande_iran.wmv[/videofile]

 

سخنرانی سرور دکتر عاملی تهرانی _انقلاب مشروطه

[videofile]/videos/Sarvar_ameli.mp3[/videofile]