Home » بیانیه ها

بیانیه ها

برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم

برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً محکوم می کنیم

اسفند. ۲۳ | پاینده ایران                                                بیست و دوم اسفندماه ۱۳۹۷ برگزیدن ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه شدیداً...

حمایت از کارگر، حمایت از زندگی

حمایت از کارگر، حمایت از زندگی

آذر. ۲ | بیانیه حزب پان ایرانیست: حمایت از کارگر، حمایت از زندگی پاینده ایران هم میهنان گرامی؛ در شرایط وخیم اقتصادی که در اثر سوء مدیریت حاکمیت مذهبی...

OPEN LETTER: GRAVE POLITICAL SITUATION IN IRAN POST ON NOVEMBER 2018

OPEN LETTER: GRAVE POLITICAL SITUATION IN IRAN POST ON NOVEMBER 2018

آبان. ۲۲ | Post On  November 2018 OPEN LETTER: GRAVE POLITICAL SITUATION IN IRAN POST ON NOVEMBER 2018We, the undersigned, would like to bring to your attention the grave political situation in Iran under the Islamic regime, which has been endangering peace...

نه به وطنفروشی

نه به وطنفروشی

مرداد. ۲۶ | نه به وطنفروشی هم میهنان؛ جمهوری اسلامی در جدیدترین اقدام علیه منافع ملی، بخش مهمی از پهنه آبی کشور را در دریای کاسپین به حراج گذاشت. حکومت...

هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد

هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد

تیر. ۱ | پاینده ایران بیان‌نامه حزب پان‌ایرانیست هرگونه صدای تجزیه طلبی را در گلو خفه خواهیم کرد بار دیگر مزدوران بیگانه و این بار روز ۲۷ مه ۲۰۱۸...

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست کشتار و سرکوب مردم بیگناه کازرون را محکوم می کند

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست کشتار و سرکوب مردم بیگناه کازرون را محکوم می کند

اردیبهشت. ۳۱ |   پاینده ایران                                                                                ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷   سازمان برونمرزی...

بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون

بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون

اردیبهشت. ۲۸ | بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون پاینده ایران حاکمیت مذهبی در آغاز ماه رمضان که آن را مبارک می داند مردم معترض کازرون را به...

عدول از سهم ۵۰ درصدی ایران دردریای مازندران در حکم تجزیه و خیانت به ملت و مردم ایران است .

عدول از سهم ۵۰ درصدی ایران دردریای مازندران در حکم تجزیه و خیانت به ملت و مردم ایران است .

فروردین. ۱۰ |     پاینده ایران عدول از سهم ۵۰ درصدی ایران دردریای مازندران در حکم تجزیه و خیانت به ملت و مردم ایران است . در خبرها آمده است که در سفر حسن...

بیانیه بنیاد فردوسی در پاسخ به سخنانی که در برنامه هفت علیه شاهنامه مطرح شد

بیانیه بنیاد فردوسی در پاسخ به سخنانی که در برنامه هفت علیه شاهنامه مطرح شد

بهمن. ۱۹ | حکیم فردوسی؛ پیوند دهنده تمدن‌ها بیانیه بنیاد فردوسی در پاسخ به سخنانی که در برنامه هفت علیه شاهنامه مطرح شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۶     بنیاد فردوسی...

پیروز رستاخیز پر افتخار ملت ایران بر ضد انیران وضحاکان زمان. ( ۲ )

پیروز رستاخیز پر افتخار ملت ایران بر ضد انیران وضحاکان زمان. ( ۲ )

دی. ۱۹ |       پاینده ایران بیانیه هم میهنان گرامی، شاهزاده رضا پهلوی، سرانجام آن روز موعود رستاخیز شکوهمند ملت ایران بر ضد حکومتگران بیدادگر...