خانه » بیانیه ها, تازه ها » بیانیه تاریخی حزب پان ایرانیست برای پاسداری از درفش شیروخورشید در سال ۱۳۵۸

بیانیه تاریخی حزب پان ایرانیست برای پاسداری از درفش #شیروخورشید در سال ۱۳۵۸

این بیانیه پس از حذف نماد تاریخی ملی ایران توسط مجلس خبرگان جمهوری اسلامی صادر شد و حزب پان ایرانیست پاسداشت از این درفش را وظیفه خود دانسته و آن را در کنار درفش نهضت پان ایرانیسم قرار داد تا روزی که دوباره به روی درفش ایران‌زمین بازگردد.

****

هم میهنان

همانگونه که میلیونها زنان و مردان و دختران و پسران ایرانی آگاهی دارند نشان ملی و غرورمند و افتخار آفرین #شیروخورشید، در درازای تاریخ تکوین فرهنگ و موجودیت ملت ایران شکل گرفت و بویژه از آنزمان که ملت ایران کیش مقدس اسلام را پذیرا شد و مبارزات میلیونها مردم یکتا پرست و آزاده این سرزمین در دوران درخشان سیاسی و فرهنگی «ایران پس از اسلام» متجلی گشت تمام این میراث فرهنگی سیاسی ملت ایران در نشان ملی گویای «شیر و خورشید » تجلی یافت. سپس طی چند صد سال این نشان ملی به عنوان نشان رسمی ملت بزرگ ایران در هر کجا که نامی از ایران بوده و بالاخره بر روی درفش ملی ایران نقش بست. متاسفانه «مجلس خبرگان» درفش ملی ایران را بدون نشان تاریخی، مردمی و ملی «شیر و خورشید» که خود مظهریست از مبارزات آزادگی بخش و ضد استعمار ملت ایران و نشانی است گویا از فرهنگ درخشان و نبردهای آزادگی بخش جامعه ی ایرانی، مورد تایید قرار داد. از آنجا که نشان شیر و خورشید در هیچ زمان، نه یک نشان دولتی بلکه یک نشان گویا، پر توان و امید بخش جامعه ی بزرگ ایرانی بوده و هست، از آنجا که هر ایرانی در هر کجای جهان که زیست می کند از ژرفای وجود با نشان شیر و خورشید پیوندی ناگسستنی دارد، از آنجا که حزب پان‌ایرانیست و هر ایران پرست آزاده و مبارز  خود را برابر ملت و فرهنگ و سرزمین ایرانیان متعهد و پاسدار می‌داند، از آنجا که صیانت دستاوردهای تاریخی و فرهنگی ملت ایران که بویژه نشان از هویت و امیدهای والای همه‌ی ایرانیان دارد، وظیفه ای است انصراف ناپذیر، حزب پان ایرانیست نشان ملی شیر و خورشید را زینت بخش درفش نهضت پان ایرانیسم می‌نمایند.

باشد که بیاری خدای بزرگ و با هشیاری همه‌ی ایرانیان آگاه دل، بار دیگر نشان شـیر و خورشید، به عــنوان نشان رسمی هر ارگان وابسته به ملت بزرگ ایران، بر درفش ملی ایران نقش بگیرد.

پاینده ایران

حزب پان ایرانیست

۱۳۵۸/۸/۲۲

نظرات