خانه » بیانیه ها, تازه ها » بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون

بیانیه حزب پان ایرانیست درباره کشتار مردم کازرون

پاینده ایران

حاکمیت مذهبی در آغاز ماه رمضان که آن را مبارک می داند مردم معترض کازرون را به خاک و خون می کشد!

روزهای متوالی است که مردم کازرون تقسیمات جغرافیایی اخیر را با مسئولان مطرح و تقاضای تجدید نظر دارند اما هیچ یک از ارگان های مربوطه به مکاتبات و اعتصابات مسالمت آمیز معترضان پاسخ نداده اند و اینک در یک تقابل نظامی عده ای از هم میهنانمان را به خاک و خون کشیدند.

حاکمیت فرقه ای که از پاسخ به تقاضاهای حقه اقشار مختلف کشورمان عاجز مانده، راه حل نهایی را سرکوب و زندان و کشتار برگزیده است؛ راهی که همه نظام های دیکتاتوری در برابر مردم بر می گزینند و به تداوم بحران و چرخه خشونت انجامیده است و راهیست که پایان آن فروپاشی حاکمیت و نابسامانی بیشتر اوضاع خواهد بود.

حزب پان ایرانیست کشتار مردم بی دفاع و بیگناه را به شدت محکوم نموده و به حاکمیت هشدار می دهد که از خشونت و بی اعتنایی به خواسته های مردم دست بردارد و از فریاد خشم و خیزش بزرگ ملت بهراسد.

پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
٢۶ اردیبهشت ۱٣٩٧

نظرات