خانه » بیانیه ها, تازه ها » بیانیه دفترهای برونمرزی حزب پان‌ ایرانیست: دستگیری مهندس رضا کرمانی را محکوم می‌کنیم
سرور رضا کرمانی

سرور رضا کرمانی

پاینده ایران

شنبه پنجم امرداد ماه ۱۳۹۰

نسخه پی دی اف

امروز مزدوران رژیم جهل و جنون و جنایت ولایت فقیه بار دیگر به منزل ایرانیار مبارز مهندس رضا کرمانی، دبیر مسئول پیشین حزب پان ایرانیست، یورش بردند؛ ایشان را دستگیر کرده و به زندان قزل حصار بردند. رژیم جنایت‌پیشۀ حاکم که فاقد هرگونه مشروعیت مردمی برای حکومت در ایران است، با هرآنچه که ایرانی است، و با هرآنکس که قلبش برای ایران می‌تپد، خصومتی سبعانه دارد. نه تنها مهندس کرمانی، بسیاری از فرزندان پاک و مبارز دیگر ایران هم اکنون در زندان‌های مخوف این رژیم ضدایرانی اسیرند.

دفترهای برونمرزی حزب پان‌ایرانیست خواهان آزادی بیدرنگ و بدون قید وشرط مهندس کرمانی و همۀ زندانیان سیاسی در ایران هستند. در این روزها که پس‌ماندۀ رژیم‌های دیکتاتوری یکی پس از دیگری در مسیر سقوط از یکدیگر سبقت می‌گیرند، سردمداران مالیخولیائی رژیم طاغوتی ولایت فقیه باید بدانند که شمارش معکوس برای سرنگونی آنان نیز آغاز شده است. دیری نخواهد پایید که آنان نیز از عرش به فرش آمده و به خواست های بحق ملت ایران تمکین کنند. جای آن دارد که فریاد آزادیخواهی مردم ایران را به گوش جان بشنوند و تا دیرتر نشده حکومت را به نمایندگان راستین مردم بسپارند.

دفترهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

نظرات