خانه » تازه ها, خبرها » سرور رضا کرمانی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

مهندس رضا کرمانی به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه توسط آصف الحسینی ریاست شعبه ی یک دادگاه انقلاب کرج به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ ایشان در این شعبه حاضر و رای صادره به ایشان ابلاغ شده است

این نخستین بار نیست که نظام اسلامی ملی گرایان را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند

سرور رضا کرمانی هفتاد و هفت ساله است و سابقه ی ناراحتی قلبی و بیماری سرطان دارد

نظرات