خانه » تازه ها » چهارده سال و نیم زندان برای سه نفر از اعضای حزب پان ایرانیست

تا این لحظه چهارده سال و نیم زندان برای سه نفر از اعضای حزب پان ایرانیست

حسین شهریاری ۱۸ ماه ! ابواالفضل عابدینی ۱۱ سال ! شاهین زینعلی ۲سال و نود و یک روز

این ها را که جمع کنی در مجموع میشود ۱۷۷ ماه زندان معادل با ۱۴٫۷۵ سال زندان برای ۳ نفر از اعضای حزب پان ایرانیست

اینها حکمهای قطعی است. مهندس رضا کرمانی با قرار وثیقه آزاد بودند و در حال حاضر در بازداشت به سر می برند و زیر حکم هستند حالا چه مدت خدا می داند!؟

جرم !؟ وطن پرستی

جرم !؟ پان ایرانیست بودن؟

به شدت نگران حال مهندس رضا کرمانی هستم. دلم برای پدرم تنگ شده ! از احوال ابوالفضل عابدینی بی خبرم و دلتنگ خنده هایش هستم! شاهین زینعلی چند روزیست که به زندان رفته و روزه گذشته از رجایی شهر به اوین منتقل شده است .برای شاهین هم دلتنگم

آزادشان کنید بدون قید و شرط چرا که وطن پرستی جرم نیست

نقل نوشته از: کاوه شهریاری

نظرات