خانه » تازه ها » حکم زندانی شاهین زینعلی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

بنا به اطلاعات واصله از خانواده ی سرور شاهین زینعلی، اخطاریه ای از طرف شعبه ی اجرای احکام، با مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مبنی بر معرفی سرور زینعلی به زندان، تسلیم وثیقه گذار شده است.لازم به ذکرمی باشد که نامبرده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دوسال و۹۱ روزحبس تعزیری محکوم شده است.این در حالیست که سرور شاهین زینعلی در مورخه ۱۹ دیماه در منزل شخصی مهندس کرمانی در کرج بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شده و اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نیست.
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ضمن ناعادلانه خواندن حکم، خواهان روشن شدن وضعیت ایشان می باشد.
پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
۲۳ دیماه ۱۳۸۹ خورشیدی

نقل از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

نشانی مطلب در تارنمای سازمان جوانان

نظرات