خانه » مقالات » مهندس کرمانی از دروازه تاریخ با افتخار گذشت
مهندس رضا کرمانی

مهندس رضا کرمانی

هم میهن . زنان و مردان آزادی خواه .مقاومت ملت ایران و رهروان اندیشه اهورایی پان ایرانیسم ادامه دارد.ما در درون مرز با ایمان راسخ به فرهنگ نیاخاکی ودر راه ملت ایران تا آخرین دم حیات و واپسین لحظه غروب زندگی تلاش ها و کوشش های خود را در راه شکوه وبزرگی میهن رنج دیده و خیانت کشیده ادامه خواهیم داد.در همین راستا مهندس کرمانی و دیگر رزمندگان پان ایرانیسم. بر سر پیمان خود هستند حتی اگر سر برود. برای ما حفظ و نگهداری وپاسداری از مرز و بوم ومنافع ملی امری است غیر قابل برگشت.ما هرگزبا دشمنان ایران زمین کوتاه نیامده ایم و کوتاه نخواهیم آمد. در این باره سخت گذشت ناپذیریم.ما به راه ایران و ناسیونالیسم ملی میهنی خویش با قلبی آکنده به مهر و عشق وصف ناشدنی به میهن مسیر مبارزه را ادامه خواهیم داد. ..

چه افتخاری بالاتر از این برای مبارزه نستوه و خستگی ناپذیری چون مهندس کرمانی که توانست در سن ۷۸ سالگی بلاخره از دروازه تاریخ با افتخار وغرور بگذرد.مهندس در همین جا شادباش ها و درودهای گرم مرا پذیرا باشید. شما اکنون بخشی از تاریخ میهن و کهن دیار ایرانیان شدید..
بی گمان همه رزمندگان راه پان ایرانیسم ،زنان،مردان آزاده ای که میهن مقدس خود را می ستایند در راه وگذار پر فراز ونشیبی که پیش روی پان ایرانیسم است. همراه وهمگام ماخواهند شد. پس گام ها رااستوار تر و اندیشه ها رامسلح تر کنید به ایمان و خرد ناب ایرانی. بی گمان روحیه میهن پرستی ، عشق و شیدایی که در تک تک آحاد ملت ایران چونان سیل خروشانی در جریان است ما را هدایت ورهبری خواهد کرد وبزرگ ترین پشتیبان ما در این مرحله از زندگی خواهد بود.
یاران و مبارزان راه ایران بزرگ تردید نداشته باشید:از این امتحان وآزمایش بزرگ در پیشگاه ملت ایران این بار نیز سربلند پیروز خواهیم آمد به نام و نه ننگ. اکنون دروازه های تاریخ آغوش خود را به سوی ما گشوده است. آیا روح زمانه خود را خواهیم شناخت . ؟ قطعا بله. چنین خواهد شد..
ما به راه ناسسیونالیسم ملت ایران. در اندیشه سپندو باورهای خاک و با تمسک به آیین خون؛ نبرد خویش را تا پیروزی ملت ایران و تحقق آرمان ایران بزرگ ادامه خواهیم داد تا سپیده دمان تاریخ.
امروز مهندس کرمانی اندیشه و مرامش در تاریخ ثبت گردید. چه آرزویی بهتر و آرنگی بالاتر برای ایشان. مهندس کرمانی فرزند و مرید کوچکت، ورود با افتخار وشکوهمند شما را به تاریخ صمیمانه از روی خلوص ونیت پاک با ایمانی راسخ به راه و مرام شما تبریک می گوید. میلاد وروزت مبارک مهندس

فرهاد باغبانی

نظرات