خانه » تازه ها, خبرها » بازداشت سرور رضا کرمانی
رضا کرمانی

رضا کرمانی

شنبه ۹۰/۰۶/۰۵ ماموران انتظامی با مراجعه به منزل مسکونی مهندس رضا کرمانی از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست، ایشان را بازداشت کردند.
سرور مهندس رضا کرمانی در شعبه ی یک داد گاه کرج در مورخه ی ۸۹/۱۱/۱۷ به
اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم تایید شد.لازم به ذکر است که یک هفته تا موعدمقررقانونی اعلام شده به
ایشان جهت معرفی به دایره ی اجرای احکام مهلت باقی بود.اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد

نظرات