خانه » خبرها » سرور مصطفی بادکوبه ای چامه سرای پان ایرانیست بازداشت شد

چندی است مصطفی بادکوبه ای در بازداشت نیروهای امنیتی بسرمی برد.وی که با اشعار میهن پرستانه خود همواره محافل ادبی را به نام ایران آذین می کرد چندی است توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل گردیده است.

مصطفی بادکوبه ای که مدتی تلفن همراهش خاموش گشته و صفحه فیس بوکش نیز بروز نمی شود در اشعار خود همواره رخدادها و تحولات جاری کشور را مورد اشاره قرار می داد .

به گزارش سایت جرس ؛ ماموران امنیتی اواخر سال ۸۹ صبح زود به خانه ی مصطفی بادکوبه ای هجوم برده و وسایل شخصی وی را به همراه خود بردند.در مورد وضعیت مصطفی بادکوبه ای و اینکه آیا او نیز مورد بازجویی های متوالی قرار گرفته است خبری در دست نیست اما فروردین ماه امسال ماموران بار دیگر به منزل آقای بادکوبه ای رفته و او را در منزل شخصی اش بازداشت کردند.تا کنون چندین بار خانواده این شاعر در محل دادگاه حضور یافته و خواستار روشن شدن وضیعت این شاعر شده اند که متاسفانه پاسخ روشنی دریافت نکرده اند و در نگرانی شدید نسبت به چگونگی وضیعت و حال این شاعر در بند به سر می برند.

گفتنی است در همان ایام ، مشابه همین اتفاق برای هیلا صدیقی شاعر جوان منتقد نیز رخ داده بود که ماموران امنیتی با هجوم به منزل این شاعر تمامی وسائل شخصی وی را ضبط کرده و پس از آن بارها او را مورد بازجویی قرار دادند.

نقل خبر از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

در همین ارتباط
اشعار مصطفی بادکوبه ای از پان ایرانیست خوزستان

نظرات