خانه » خبرها » حجت کلاشی آزاد شد اما کماکان از سه تن بازداشت شده دیگر خبری در دست نیست

گزارشهای رسیده از ایران حکایت دارد سرور حجت کلاشی از اعضای حزب پان ایرانیست که به همراه سه تن دیگر در حمله به منزل شخصی سرور رضا کرمانی بازداشت شده بودند ,آزاد شده اما کماکان از سرنوشت سه تن دیگر سروران مهندس رضا کرمانی ,شاهین زینعلی و آرش کیخسروی خبری در دست نیست.

خبر بازداشت چهار تن از اعضای حزب پان ایرانیست در کرج

نظرات