خانه » بیانیه ها, تازه ها » سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست کشتار و سرکوب مردم بیگناه کازرون را محکوم می کند

 

پاینده ایران                                                                                ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست کشتار و سرکوب مردم بیگناه کازرون را محکوم می کند

 

بار دیگر عوامل سرکوب رژیم فریاد آزادیخواهی و حقطلبی مردم را با ضرب و شتم و کشتار پاسخ دادند؛ و دهها هممیهن دلاور ما به خاک افتاده و در خون خود غلطیدند.  رژیم فرقه ای حاکم بر ایران، که چهار دهه است حق حاکمیت را از مردم ایران سلب کرده، بجای توجه و رسیدگی به خواسته های بحق مردم با مشت آهنین با آنان روبرو می شود.

تظاهرات مسالمت آمیز مردم کازرون در مخالفت با تقسیم این شهرستان حق مسلم شهروندی آنان است.  کازرون دارای پیشینۀ تاریخی طولانی است که به دوران هخامنشیان بازمی گردد.  در دوران ساسانیان بازسازی شده و زمانی هم پایتخت شاپور یکم بوده و همواره یکی از شهرهای مهم استان فارس و ایران بوده است. طبیعی است که مردم کازرون به شهرشان ببالند و با پاره پاره شدن آن مخالفت کنند.

رژیم بیدادگر حاکم پاسخ مردم کازرون را با خشونت و گلوله داده که ده ها کشته و صدها زخمی به جا گذاشته است. سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست، همانند دیگر پان ایرانیست ها و هم میهنان درونمرز، کشت و کشتار سبعانۀ مردم بیگناه را محکوم می کند و عاملان و آمران آن را مسئول می داند

عاملان سرکوب بخوبی می دانند که شمارش معکوس برای فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی آغاز شده است.  اکنون دو گزینه پیش روی آنها است.  یا همچنان رو در روی مردم بمانند، بروی آنان اسلحه بکشند، و سرانجام با غرق شدن کشتی نظام قربانی خطاها و خیانت های آن شوند؛ یا به مبارزات آزادیخواهانۀ خواهران و برادران خود بپیوندند و وظیفه خود را در رهایی کشور و سر و سامان دادن به امور آن انجام دهند. امیدواریم هرچه زودتر اسلحه را زمین گذاشته و به صف ملت بپیوندند.

پاینده ایران    

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست                                                              

نظرات