خانه » تازه ها, مناسبت ها » پیام تسلیت سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست بمناسبت درگذشت بانو سیمین بهبهانی

پیام تسلیت سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست بمناسبت درگذشت بانو سیمین بهبهانی

حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت

پاینده ایران

82461824_n

سیمین بهبهانی، شاعر برجسته و مبارز راه آزادی ایران به جاودانگی پیوست

دوباره می‌سازمت وطن اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو می زنم اگر چه با استخوان خویش
دوباره می بویم از تو گُل به میل نسل جوان تو
دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خویش

شاعر و شیرزن نستوه، بانوی غزل معاصر، سیمین بهبهانی، جان به جانآفرین سپرد و همۀ مبارزان راه آزادی ایران را داغدار کرد.

او که رؤیای آزادی و بازسازی ایران را زیبا و شاعرانه تصویر می کرد، نماند تا تحقق آرزوی دیرینهاش را به چشم ببیند. سیمین بانو براستی اسطورۀ مقاومت بود و تجلیگر مبارزهای که زن ایرانی بحق طلایهدار آن است.

از آغاز استیلای حکومت استبداد ولایت فقیه، زن ایرانی و آزادیهای شهروندی او ناجوانمردانه هدف تیر این نظام واپسگرا بودهاند. از همان آغاز، زنان ایرانی با رشادت هرچه بیشتر با واپسگرایی مبارزه کردهاند و اجازه ندادهاند که سردمداران استبداد سیاه نفس راحتی بکشند. از همان آغاز، سرود شورانگیز سیمین آویزۀ گوش زنان و مردان مبارز ایرانی بوده است. به آنان روحیه بخشیده و عزم آزادیطلبی آنان را در مبارزه جزمتر کرده است.

سیمین هم رفت، اما راه او تا روز پیروزی همچنان ادامه خواهد داشت. روانش شاد که پیروزی راه او نزدیک است.

حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی
چهارشنبه ۲۹ مرداد

حزب پان ایرانیست – سازمان برونمرزی
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید

[email protected]
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm
کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

نظرات