خانه » بیانیه ها, تازه ها » حمایت از کارگر، حمایت از زندگی

بیانیه حزب پان ایرانیست:
حمایت از کارگر، حمایت از زندگی

پاینده ایران

هم میهنان گرامی؛ در شرایط وخیم اقتصادی که در اثر سوء مدیریت حاکمیت مذهبی وضعیت زندگی مردم در خطر جدی قرار گرفته است، معترضان بیش از گذشته در معرض تهدید و برخورد امنیتی قرار گرفته اند.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خوزستان که یکی از نمادهای توسعه گرایی کشورمان بود، در اثر فساد افسار گسیخته مدیران رانتی این مجموعه، همانند دیگر بخش های اقتصادی کشور به سراشیب مشکلات انبوه افتاده است.

باعث تاسف فراوان است که حکومت اسلامی بجای پاسخ گفتن به خواسته های بر حق کارگران و زحمتکشان، باز هم به سیاست مشت آهنین روی آورده است و بجای دستگیری مدیران فاسد و رانتخوار، به سرکوب کارگران مظلوم می پردازد. بنابراین این روش ناشایست باید ما را در حمایت بیشتر و افزونتر از کارگران، خانواده های ایشان، و دیگر رنج کشیدگان جامعه ایران متحدتر نماید.

حزب پان ایرانیست ضمن محکوم نمودن برخورد امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر فعالان و مبارزان راستین کشور، از یکایک ایرانیان می خواهد که از کلیه روش های مدنی و مسالمت آمیز برای پشتیبانی از ایشان به کار برند.

پاینده ایران
حزب پان ایرانیست
۱ آذر ۱۳۹۷

نظرات