خانه » بیانیه ها, تازه ها » عدول از سهم ۵۰ درصدی ایران دردریای مازندران در حکم تجزیه و خیانت به ملت و مردم ایران است .

 

 

پاینده ایران

عدول از سهم ۵۰ درصدی ایران دردریای مازندران در حکم تجزیه
و خیانت به ملت و مردم ایران است .
در خبرها آمده است که در سفر حسن روحانی به جمهوری ترکمنستان و نیز اران ( جمهوری آذربایجان ) قراردادهای نفتی و گازی میان جمهوری اسلامی با این دو کشور در دریای مازندران به امضا رسیده اند که مفاد آن فاش نشده اند .
از آن جا که بر پایه قراردادهای ۱۹۲۱ (دوستی) و ۱۹۴۰ ( کشتیرانی و بازرگانی ) میان ایران و اتحاد شوروی نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) متعلق به ملت و مردم ایران است ، عقد هر قرارداد که بتواند بر حق ۵۰ درصدی ایران از این دریا خدشه وارد کند ، درحکم تجزیه و خیانت به ملت و مردم ایران است .
پاینده ایران
نهم فروردین ماه ۱۳۹۷
دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست
(هیات اجرایی / هاج )

نظرات