هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان است.
پاینده ایران
 

بيانيه حزب پان ايرانيست پيرامون دستگيري سرور حسين شهرياري

ششم مهر 88

به کدام مسلک است این به کدام مذهب است این   ***کـه کُشـند عاشـقـی را کـه تو عاشـقم چرایی

پاینده ایران

حسین شهریاری عضو شورای رهبری حزب پان ایرانیست ظهر امروز مورخ 5/7/88در منزل مسکونی خود بازداشت شد.وي در سال 86 توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام در جهت براندازي نظام به 18 ماه زندان محکوم شد که حکم صادره تا کنون اجرا نشده بود .حسین شهریاری 72 ساله و دارای ناراحتی قلبی می باشد. سازمان جوانان حزب پان ایرانیست بازداشت این آزاده ی ایرانپرست و نیز موج گسترده ی بازداشت فعالان اجتماعی – سیاسی در ماههای اخیر را محکوم کرده و همگان را به این نکته متذکر می شود که در این عصر تاریخ ملت ایران , اراده برای آزادی در راه ایفای مسولیت ملی نامیراست !لذا,با شناخت صحیح نیاز ملی و با تبعیت از سیره ی عقلا باید ماشین بازداشت و سیستم سرکوب را متوقف کرد و الا تن زدن از پند دانایان خیرخواه و اصرار بر ادامه ی این روند ,اسباب انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی فراهم خواهد شد که این فرصت سوزی ,دین و دنیای نسلی را بر باد خواهد داد که اثرات سوء این مساله برآگاهان پوشیده نیست .

  | نظرات  خوانندگان