هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان است.
پاینده ایران
 

آيين پان ايرانيسم

هفتم تير 87

 

                                           

اندیشه ای که ما بدان باور داریم پان ایرانیسم نام دارد.این نام از دو بخش اصلی تشکیل یافته است.پان و  ایران.پان اصطلاحی جا افتاده در فرهنگ علوم سیاسی جهان بوده و به معنای پیوند،یکپارچگی و اتحاد است.این عبارت نخستین بار از سوی دکتر محمود افشار یزدی در معنای صرف فرهنگی و نه سیاسی به کار برده شد و سپس از سوی محسن پزشکپور در  متنی به نام فرمان رئیس در معنای سیاسی – فرهنگی کاربری شده برای نامیدن گروهی از جوانان ملی گرا که در آن روزها فعالیت های زیرمینی ِ پرشوری داشتند استفاده شد و مکتب پان ایرانیسم به وجود آمد.آرمان پان ایرانیسم وحدت و یگانگی ایرانیان است و معتقد است باید همه ی سرزمینی های ایرانی که پس از قراردادهای ننگین تجزیه ی سرزمین های ایرانی از یکدیگر جدا شده اند ،دوبار به گونه های گوناگون به یکدیگر نزدیک شوند،در نتیجه آرمان پان ایرانیست ها ایران بزرگ می باشد.و شعار جاودانی فلات ایران زمین به زیر یک پرچم ،آرنگ همه ی آنان است و خواهد بود.از این جهت است که نام "پان ایرانیسم" بیش از هر نام دیگر برای نامیدن این اندیشه های مناسب دیده شده و گزینش گردیده است.

 

پان ایرانیست ها در هنگام برخورد با یکدیگر و حتی در زندگی شخصی دارای منش ها و رفتارهای خاصی هستند که هر یک به گونه ای نشان گر و تقویت کننده ی وطن پرستی است.

در پائین به بخشی از آنها اشاره می رود

 

 

الف) درفش حزبي: پرچم حزبی پان ایرانیست ها به رنگهای پرچم ایران است و نشان مخالف در میان یک دایره سفید رنگ بر درفش سبز نقش بسته است.بر سرتاسر این درفش یک حاله یا نوار سیاه نقش بسته است که نشانگر عزاداری پان ایرانیست ها در غم از دست رفتن سرزمین های ایرانی میباشد.زمینه درفش گارد پان ایرانیست به رنگ سرخ می باشد.

نشان مخالف پان ایرانیست ها نیز دارای فلسفه ی ویژه ای می باشد که مهمترین آن مخالفت با استعمار،استبداد و استثمار و مخالف با تجزیه سرزمین های ایرانی مباشد.

گفتني است پس از دگرديسي هاي سال 1357 در ايران و تغيير درفش شيروخورشيد ، حزب در يك بيانيه رسمي شديدا به اين اقدام اعتراض كرده و اعلام نمود كه از اين پس پرچم شيروخورشيد را در شمار درفشهاي رسمي حزبي خواهد آورد و از آن با جان و دل پاسداري خواهد نمود.

             

 

 

نشان مخالف بر ورودی خرمشهر

           

 

ب) پوشش حزبي: لباس حزبي پان ايرانيست ها شلوار و پيراهن خاكستري رنگ به همراه پوتين و

بازوبند پان ايرانيستي مي باشد.لباس اندامان گارد حزبي به رنگ مشكي با بازوبند سرخ رنگ مي باشد. وظيفه ي گروه ضربت يا گارد حزب محافظت از نشست ها و ميتينگهاي حزبي مي باشد.نيز برقراري نظم و سامان نشست ها با اعضاي گارد مي باشد .

پوشش حزبي براي بانوان، پيراهن و دامن خاكستري با بازوبند حزبي مي باشد.

 

 

ج) پاينده ايران : پان ايرانيست ها در هنگام برخورد به هم به جاي درود و بدرود عبارت پاينده ايران را به كار مي برند. در آیین پان ايرانيست ها ميهن و كشور بيش از هرچيز ِ ديگري ارجدار است ، پس به جاي آرزوي تندرستي  براي هم خواستار پايندگي و جاودانگي ميهن اند.پان ايرانيست ها نوشته ها و نامه هاي خود را با پاينده ايران آغار مي كنند و با پاينده ايران به پايان مي رسانند .

 

چ) سلام ِ پان ايرانيستي: پان ایرانیست ها برای رعایت نظم و بسامان بودن هنگام برخورد با یکدیگر پیش از دست دادن با دست راست خود را به سینه برده و پاینده ایران می گویند.

                     

 

 

ژ) واژه سرور : يك پان ايرانيست هنگام خطاب به يك هم پيمان و يا سخن گفتن در مورد وي ، پيش ازآوردن نام او ، واژه سَروَر را به آغازه ي ِ نام او مي افزايد. و هيچگاه واژه هايي چون بنده و قربان و ساير واژه هاي چاپلوسانه را بكار نمي برد. همچنين پان ايرانيست از بكار بردن واژه ي جناب و آقا پرهيز مي كند. پان ايرانيست ها هنگام اشاره به خود از واژه من استفاده مي كنند.

                                            

 

گروهی از بانوان پان ایرانیست 

 

 

پ) عضويت درحزب پان ايرانيست:  عضويت در حزب پان ايرانيست مراحل ويژه يي دارد.هر فرد ايراني نژادي كه به آينده مهين بزرگ خود( ايران بزرگ) علاقه مند است و در انديشه سربلندي همه تيره هاي نژاد ايراني مي باشد، مي تواند در هر سني به هموندي حزب درآيد. نخستين مرحله آشنايي اجمالي فرد با انديشه ها و آرمانهاي پان ايرانيسم است. براي اين كار فرد بايستي دستكم چهار بار در نشستهاي هفتگي حزب در تهران يا هريك از شهرستانها كه نشست برگزار مي شود، شركت نموده و بوسيله يكي از اندامان رسمي به مقامات بلند پايه ي حزبي معرفي گردد. پس از كسب آشنايي در صورت علاقه فرد به عضويت آزمايشي درآيد.مدت اين دوره شش ماه است. پس از شش ماه در صورت صلاح ديد مقامات حزبي فرد به عضويت دائم حزب پان ايرانيست مفتخر ميگردد.

آيين عضويت:عضويت در حزب با آيين ويژه يي امكان پذير است. درهر يك از مراحل عضويت بايد يكي از اعضاي شوراي رهبري حضور داشته باشد و بدون حضور دستکم یکی از اعضای شورای رهبری آيين رسمي تلقي نخواهد شد.

پس از فراهم آمدن شرايط با حضور يك منشي و يك اندام شوراي عالي رهبري ، فرد در حالي كه در حال اداي سلام پان ايرانيستي است  و در برابر درفش رسمي حزب و درفش ملي ايران ( شيرو خورشيد) ايستاده،متن سوگند حزبي را كه توسط منشي خوانده مي شود تكرار مي نمايد. پس از پايان متن فرد در برابر درفش شير و خورشيد زانو مي زند و دست خود را بر روي يكي از كتب آسماني ( اوستا،قرآن، انجيل) ويا شاهنامه فردوسي ميگذارد و پس از بوسيدن درفش شير و خورشيد ،پاينده ايران گفته به هموندي "حزب پان ايرانيست بر بنياد مكتب پان ايرانيسم" سرافراز ميگردد.

آئین سوگند همیشگی در حزب پان ایرانیست با یک سوگندنامه ی متفاوت صورت می گیرد و فرد در حالیکه در برابر درفش ملی و حزبی زانو زده و دست بر سینه دارد متن سوگند را تکرار می نماید و پس از پایان دست بر یکی از کتاب های بالا گذاشته و پرچم ایران بوسیده پاینده ایران می گوید.

 

 

«برای جامعه ایرانی نظمی نو خواستاریم»

 

| نظرات  خوانندگان