هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان است.
پاینده ایران
 

 درفش حزب پان ايرانيست

سي ام تير 88

درفش حزب پان ايرانيست از سه رنگ پرچم ملي ايران به صورت زمينه ي  سبز با دايره اي سفيد رنگ و نشان "مخالف" در ميانه تشكيل يافته كه نواري سياه زمينه را در بر مي گير د , بهره گيري از نشان مخالف به جهت نماياندن مخالفت با وضع كنوني است كه در دوران جديد دامنگير ميهنمان شده ;

                                          فلسفه پرچم حزب پان ایرانیست

نوار سیاه بر سرتاسر درفش حزبی نشان عزاداری ما پان ایرانیستها در غم تجزیه سرزمین های ایرانی است.

پس از انقلاب و برداشته شدن نشان شیر و خورشید از درفش ملی ایران حزب پان ایرانیست

در یک بیانیه رسمی ضمن محکوم نمودن این اقدام و بیان این نکته تاریخی که این نشان متعلق

تاریخ و فرهنگ ایران است نه یک خاندان خاص اعلام نمود تا بازگشت دوباره این نشان به

درفش ملی ایران از پرچم شیر و خورشید به مثابه نشان رسمی و حزبی خود پاسداری خواهد نمود.

پرچم شیروخورشید

 | نظرات  خوانندگان