هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان است.
پاینده ایران
 

مصاحبه ي سرور پندار (محسن پزشكپور)با كيهان هوايي

دوازده مرداد 87

حاکمیت ملت: در ماه های اخیر شاهد مطرح شدن دوباره ادعاهای واهی اعراب نسبت به جزایر ایرانی خلیج فارس بوده ایم. این مساله که سابقه آن به سالهای قبل برمی گردد، همواره مورد توجه پان ایرانیست ها بوده است و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند. مصاحبه ای که در ذیل می خوانید شانزده سال پیش توسط "کیهان هوایی" با سرور محسن پزشکپور صورت گرفته که بنا به ضرورت زمان به درج آن اقدام می کنیم.

به دنبال مطرح شدن یکسری ادعاهای ارضی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره جزایر ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، نظرات متفاوتی در این زمینه اظهار شد. در این میان بسیار مناسب دیدیم که نظرات محسن پزشکپور را نیز در این زمینه منتشر کنیم. آنچه در پی می آید ما حصل گفت وگوی ما با ایشان است.

کیهان هوائی: مستحضرید که در چند روز گذشته تبلیغات گسترده ای از سوی رسانه های گروهی عربی و غربی در مورد ادعاهای واهی حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی صورت گرفته است. شما به عنوان کسی که در متن جریانات مربوط به جدایی بحرین از ایران و نیز دیگر مسائل جزائر سه گانه در سال 50 و همچنین مصوبات مجلس دوران شاه در این زمینه قرار داشتید در این باره چه نظری دارید و ریشه این تبلیغات و ماهیت این ادعاها را چگونه تعلیل و تحلیل می کنید؟

پزشکپور: در ابتدا سخن را به نام و به یاری خدای بزرگ آغاز می کنم که هدایت کننده و محافظ و راهنمای همه مبارزات راه حق بوده و هست. آن چه امروز مطرح شده هرگز یکی از مسائل مقطعی تاریخ نیست بلکه ریشه در دهه ها و سده های گذشته دارد. شاید برخی تلقی کنند که این موضوع صرفا ناظر بر موقعیت یا ویژگی های ملت و دولت ایران است ولی چنین نیست، بلکه به حکم سرنوشت که همواره جامعه بزرگ ایرانی در پهنه روزگار و پهنه زندگی جامعه بشری داشته و به حکم حساسیتی که این گذرگاه آبی بلکه گذرگاه استراتژیکی و بالاتر از این گذرگاه زندگی و تاریخ ملت ایران و جامعه ایرانی و مردم منطقه و سرنوشت جامعه بشری- دارد، این موضوع می بایست مورد اعمال نظر قرار گیرد. به همین مناسبت است که اصولا از آغاز مبارزات و کوشش ها و تلاشهای تمامی حرکتهای ضد استعماری و ضد بیگانه دراین منطقه از جهان- یعنی در جامعه ایرانی که عهده دار پاسداری و نگهبانی از آئین آزادگی است- خلیج فارس به عنوان یک شاهرگ حیاتی محسوب می شود و این که این شاهرگ حیاتی می بایست دور از هرگونه نفوذ و سیاست بیگانه و غیر منطقه ای باشد از اصول اجتناب ناپذیر زندگی ملت ایران، جامعه ایرانی و زندگی مردم این منطقه بوده است.

من می بایست اینجا این نکته را توضیح بدهم که اصولا اصول جغرافیای سیاسی یا اصول ژئوپلیتیک، نسبت به زندگی و سرنوشت یک ملت و نسبت به زندگی و سرنوشت جامعه بشریت غیر قابل تغییر است. این اصول نه ربطی به مقاطعی از تاریخ دارد و نه ربطی به اشکال گوناگون حکومت. این اصولی است که هرگاه حکومتهایی بخواهند مستقر باشند و بخواهند به وظایفی که در برابر تاریخ و ملتی نظیر ملت ایران- که دارای یک رسالت و وظایف الهی و بزرگ است- و در برابر جامعه بشری بر دوش دارند عمل کنند می بایست این اصول را دریابند و به این اصول پایبند باشند و به این اصول عمل کنند.تجربه سالهای ایران نشان داده است که اگر حکومت ها این اصول را درنیابند و به آن عمل نکنند لامحاله به وظایفشان عمل نکرده اند و آن جوهر حیاتی یک حکومت مسئول را نخواهند داشت و در نتیجه به تلاشی یا سقوط خواهد انجامید. یکی از مهمترین این اصول ژئوپلیتیک برای ملت ایران، مسئله خلیج فارس است که نه برای ملت ایران و مردمی که در سرزمین مادر یعنی ایران کنونی زندگی می کنند بلکه برای همه اقوام جامعه بزرگ ایرانی که در محدوده قومی ، مذهبی، فرهنگی و به نحوی از انحا در پیوند با جامعه ایرانی قرار داردن این مسئله دارای حساسیت خاص است. یعنی به همان میزان که مثلا ما حق داریم و می بایست نسبت به موضوع خلیج فارس و مسائل مربوط به آن حساس و متوجه باشیم به همان میزان مردمی که در هرات یا شهر دوشنبه یا سمرقند و ... زندگی می کنند این حساسیت برای زندگی آنها هم هست و آنان نیز این حق را دارند که متوجه مسائل خلیج فارس باشند.

گمان نکنید مسئله خلیج فارس، مسئله بحرین، مسئله جزایر تنها مربوط به مردمی است که در ایران زندگی می کنند، بلکه مربوط به کل جامعه ایرانی و منطقه به ویژه مربوط به کل جامعه بشری است. از این رو با سرنوشت مردم بوسنی و هرزگوین، الجزایر- مردم مبارزی که گردنشان را زیر گیوتین توطئه های استعماری زدند و انتخابات مسلم آنها را که با وجود نظامی ستمگر رای داده بودند زیر سوال بردند وآفریقای جنوبی هم ارتباط دارد.

من سرنوشت این سرزمین الهی و ملت بزرگ ایران که به حق لقب قلب طپنده جهان استعمارزده و ستم کشیده را گرفت ه است را از سرنوشت دیگر اندامهای جامعه بشری جدا نمی دانم.

به هر حال دو قدرت در جهان اسلام همواره موضع گیری بر علیه سیاست های استعماری را داشتند که یکی قدرت عثمانی و دیگری قدرت عمیق تر، ریشه دارتر و در واقع یک فرهنگ دیرپای ایرانی اسلامی بود. پس بدین دلیل توطئه برای تجزیه و از هم پاشیدن قدرت بزرگ شاهنشاهی ایران خیلی زودتر از اینها شروع شد و تاریخ دلالت دارد در تمامی مراحلی که سیاست های بیگانه و مهاجم به این منطقه هجوم آوردند اهداف اصلی خود را تسلط بر شاهرگ حیاتی منطقه و به آن معنایی که گفتم شاهرگ حیاتی کل مسائل مربوط به دفاع از حقوق انسانی قرار دادند.

در مواردی که این ملت با ساختارهای قوی حکومتی و مذهبی خود قدرتمندانه حکومت می کرد مشکل چندانی وجود نداشت و لیکن از هنگامی که قدرت مرکزی رو به ضعف گذاشت و حکومت های محلی و منطقه ای قدرت را بدست گرفتند، که چیزی در حدود 200 سال از تاریخ ایران را شامل می شود، توطئه های وسیع شکل گرفت و تجزیه ایران آغاز گردید. سیاستهای استعماری از هنگامی که هجوم خود را آغاز نمودند برای تسلط بیشتر به فکر تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه افتادند از این رو هنگامی که انگلیسی ها در هند مستقر شدند برای جلب منافع بیشتر سیاست های استعماری خود را به خلیج فارس کشانده و از همان زمان تجزیه اقوام ایرانی را آغاز کردند. تا قبل از این هجوم، ما به غیر از حکومت مرکزی در ایران یا حکومت های محلی در مثلا فارس، هرمزگان، بوشهر و ... هیچ اثر و نشانی از ساختارهای حکومتی در جنوب خلیج فارس مطلقا نمی بینیم مگر دو امیرنشین که یکی حکومت عمان و دیگری حکومت یمن بوده که هر دو حکومتهای حمایت شده از طرف ایران بوده و به نحوی توسط ایران اداره می شدند. پس از هزارها سال پیش تاکنون و آنچنان که تاریخ به ما نمایانده است جز این دو حکومت که توسط ایران اداره می شدند حکومت های دیگری نمی بینیم.

بنابراین اولین پرسش ما از کشورهایی که مانند قارچ و علفهای هرز توسط انگلیسی ها در طی 70 سال گذشته رویانده شدند این است که هویت تاریخی شما به عنوان یک کشور و حکومت چیست؟

دنیا، سازمان ملل، مردان مسئول جامعه و مردم میهن ما و آزاده جهان بروند تحقیق و جستجو کنند ببینند آیا تا صد سال پیش چیزی به نام ساختار عرب حکومتی در خلیج فارس وجود داشته ؟

انگلیسی ها از زمانی که وارد خلیج فارس شدند به بهانه مبارزه با دزدان دریایی، برده فروشی در جزایر و برخی سواحل جنوبی خلیج فارس و حتی مدتها در بندر بوشهر مستقر شدند، در حالی که این استقرار ظالمانه و غاصبانه بود و استقرار غاصبانه که ایجاد حق نمی کند. پس اصل اول این که ید غاصب تولید حق نمی کند و این اصلی است که در هر نظام حقوقی اعم از آنکه نظام موضوعه، بین المللی و یا منشعب از شریعت های الهی باشد مورد توجه قرار گرفته است. و اگر بگویند که استقرار غاصبانه مشمول مرور زمان شده و ایجاد حق می کند باید ذکر نمائیم در حقوق بین المللی و نظام قضایی اصولا مرور زمان وجود نداشته و اصولا حقوق مربوط به یک ملت و حاکمیت ملی آن نمی توان به سبب مرور زمان نقض گردیده و از او سلب حاکمیت شود. پس انگلیسی ها بایک سیاست سلطه جویانه و غاصبانه همراه با سکوت خیانت آمیز دولت های خائن منطقه آمدند و بر جزایر و سواحل جنوبی مسلط شدند. البته باید ذکر نمایم که در غالب این مناطق با مقاومت های محلی مردم روبرو شدند و در بسیاری از این جزایر جویهای خون جاری شد که به عنوان مثال می توان از مقاومت دلیرانه آن مرد بزرگ روحانی شیخ "موهنا" نام برد که در جزیره خارک مقابل انگلیسی ها ایستاد و نگذاشت این جزیره مهم و استراتژیک سرنوشتی مانند دیگر جزایر پیدا کند. اکنون آرامگاه او یکی از زیارتگاه های مردم خارک و دیگر آزادگان منطقه است.

به هر حال انگلیسی ها با مقاومت های محلی روبرو شدند و لیکن با اجیر کردن تعدادی تفنگچی مسلح و مزدور خانواده ها را از دم تیغ می گذراندند و سیاستشان این بود که در هر محل همراه با استقرار یک نیروی نظامی گروهی از یاغیان و گردنکشان همان محل را به عنوان حاکم، امیر و فرماندار معین می کردند. اساس تشکیل این حکومت های پوشالی چنین بوده است و بعد برای این که به اینها مشروعیت بدهند با نفوذی که در هیئت های حاکمه وقت ایران داشتند سعی می کردند محمل قانونی برای این غاصبان دست و پا کنند. مشروعیتی که هرگز ممکن نبود، زیرا این حکومت ها از نظر تاریخی، موازین حقوقی و اجتماعی هیچگونه مشروعیتی نداشتند.

اولین توضیح من آنکه توجه نمائید که این ساختار های غاصبانه حکومت چگونه شکل گرفت. ساختارهایی که به هیچ وجه اراده مردم محلی منطقه نبوده بلکه بر روی نعشها و استخوان های مردم قتل عام شده بنا شده است. لازم به ذکر است سیاست های استعماری که قبل از جنگ جهانی اول یک وجهه مشخص داشت و آن تسلط نظامی و اداری آشکار بود، پس از این جنگ تغییر اساسی نمود و به جای ایجاد کلونی از سرزمین های مستعمره به فکر ایجاد دولت های دست نشانده و نوعی مشروعیت بخشیدن به آنها افتادند و در این راه اولین ضربه را بر پیکر دولت عثمانی زدند. بدین صورت که عثمانی و ایران را پاره پاره کردند تا سهم زیادی به انگلیس و فرانسه برسد؛ تجزیه و جدائی اقوام ایرانی و تیره های فرهنگی و مذهبی وابسته به ملت ایران را موجب گشتند که به عنوان مثال این اقوام پس از انقلاب بلشویکی روسیه خواستند به ایران محلق شوند وحتی برای وصول به این هدف قیامها نمودند که متاسفانه برای سرکوب این حرکت ها قتل عام های بسیاری صورت گرفت. نمونه آن اعدام 17 هزار نفر در خیوه است. و متاسفانه مجمع اتفاق ملل هیچ توجهی به این مسائله ننمود. این مجمع با نفوذ مستقیم فراماسونرها شکل گرفت و اتفاقا یکی از مولدهای حرامزاده این مجمع دولت اسرائیل است.

به هر حال این مجمع، مناطق تجزیه شده و استعمار زده را به حکومت هایی که تحت قیومیت انگلیس و فرانسه می شدند سپرد و حتی سهم چندانی به آلمان نرسید.

صریحا بیان می کنم که قرار بودحکومت حجاز را به خاندان هاشمی بدهند ولیکن ناگهان به شمشیرهای خانواده سعودی دادند و عجبا حجاز با آن دیرینه و سابقه ای که داشت، حجازی که قبله گاه جهانیان، میعادگاه عشق، مرکز کانون وحی خداوندی است به نام یک خانواده متجاوز و متعدی نامیده شد و شد عربستان سعودی. من نمی خواهم زیاد روی این موضوع صحبت کنم ولی بدانید غاصبان تمام این مناطق را تجزیه کردند و در قید و بند اسارتها کشاندند.

کیهان هوائی: لطفا نظرات خود را پیرامون وقایع سالهای 50-49 شمسی در خصوص جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و نیز قرارداد 1971 شارجه بیان نمائید.

پزشکپور: قرارداد 1971 را بنا به دلیلی که عرض خواهم کرد فاقد هویت حقوقی می دانم. اولین دلیل من آنست که طرفین قرارداد می بایست وجود داشته باشند. با عدم که نمی توان قرارداد بست و اگر به فرض هم چنین قراردادی بسته شده باشد، نشان می دهد که با دولت غاصب و اشغالگر انگلیس بسته شده، انگلیسی که در خلیج فارس هیچ حقی نداشت و خود آنچنان می دانست حقی ندارد که خود را پشت سر چیزی بنام حاکم شارجه قرارداده بود. اولین مسئله من آن است که در آن زمان اگر حکومتی به عنوان امیر شارجه وجود داشت باید دست کم به موجب قوانین وقت حاکم بر روابط بین المللی به عضویت سازمان ملل درآمده باشد یا حداقل برگ هویتی از آنان در اسناد رسمی سازمان ملل متحد موجود باشد. در آن زمان اصلا چنین حکومتی وجود نداشته پس با یک دولت وهمی و تخیلی که نمی توان قرارداد بست.

لازم است عرض کنم که شیوه شکل گیری حکومت امارات به گونه ای بوده که هفت امارت زیر نظر مستقیم انگلیسیها جمع شدند و تشکیل امارات متحده عربی را دادند و بعد آن را در سازمان ملل متحد به ثبت رساندند. در حالی که قبل از این حکومتی به عنوان امارات یا شارجه اصلا وجود خارجی نداشت، امروز امارات می گوید چون من امارات متحده عربی شده ام پس حقوق شارجه به من تعلق می گیرد در حالی که اصلا در هنگام خروج انگلیسی ها از خلیج فارس و استقرار مجدد حاکمیت حقیقی ایران بر این جزایر، چیزی به نام حکومت شارجه وجود نداشته ولاجرم چیزی که وجود نداشته پس ایجاد هیچ حقی هم نمی کند و هیچ نوع اعتبار قضایی و قانونی چه از نظر قوانین اساسی ما وچه از دیدگاه قوانین بین المللی ندارد.

دوم اینکه این قرارداد به هیچ وجه مراحل قانونی را در داخل کشور طی نکرد و اصولا معلوم نیست چه کسی آن را امضاء کرده است. در رژیم گذشته اکثر قراردادهایی که امضاء می شد در شرایط غیر عادی بود، و نمونه اش تصمیم گیری در مورد بحرین می باشد که با ایجاد رعب و هراس همراه بوده است. و چنین قراردادهایی اصولا نمی توانست منشاء آثار حقوقی و قضایی باشد ، به موجب اصول متعدد قانون اساسی مشروطیت کلیه قراردادها می بایست ابتدا به تصویب مجلسین و بعد به اصطلاح قانون اساسی وقت به صحه و امضای شاه برسد، پس ظرف ده روز در جراید رسمی کشور منتشر بشود تا بعد منشاء آثار حقوقی باشد. در مورد این قرارداد باید بگویم که هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد موهم توسط چه کسی امضاء شده است.

در متمم اصل سوم قانون اساسی(مشروطیت) تصریح شده که هرگونه تغییر در حدود ثغور می بایست به حکم قانون باشد و من تاکید می کنم که این قرارداداصلا طبق قانون اساسی وقت نبوده و خلاف آن است. من همین جا اعلام می کنم که اگر چنین چیزی امضاء شده باشد نه تنها از نظر قانونی معتبر نیست بلکه تمامی کسانی که به نحوی دست اندرکار تنظیم این سند مجعول بوده اند همه در خور پیگرد جنایی هستند و بنابر این قوانین مجازات عمومی وقت ایران و نیز قوانین مجازات اسلامی که اکنون حاکم بر قلمرو ایران است باید به کیفر برسد. اگر به فرض شاه و یا نخست وزیر یا وزیر امور خارجه وقت امضا کرده باشند باز مجعول است؛ زیرا مراحل قانونی خود را در داخل کشور نگذرانده است. و اصولا چیزی که بین روسای جمهوری و پادشاهان و رهبران در هنگام مذاکرات رد و بدل می شود تفاهم نامه است نه قرارداد. وقتی قرارداد می شود و آثار حقوقی بر آن مترتب است که مراحل قانونی خود را طی کند.

لازم است ملت بزرگ ایران عمق توطئه را دریابند زیرا اگر به فرض محال مرجع ذیصلاحی امضاء کرده باشد و یاامیرنشین شارجه ای وجود داشته باشد اصولا از حد یک تفاهم نامه فراتر نمی رود بنابر دلیلی که به آن اشاره کردم.

اصولا انگلیسی ها اجرای توطئه علیه حاکمیت و مالکیت ایران را از هنگام به اصطلاح خروج خود از منطقه خلیج فارس شروع کردند. وقتی که می گویم به "اصطلاح خروج" زیرا معتقدم اینها خارج نشدند و دلیلش همان توطئه هایی است که برای سلب حاکمیت ایران اجرا کردند و اکنون نیز ادامه می دهند و ما باید بدانیم که این نقشه ها از جزء سیاست های استعماری و صهیونیستی است که برای تمام منطقه طرح ریزی شده است و در آینده باید در انتظار حوادث سخت تر و وسیعتر باشیم. به هر حال مالکیت ما بر این سه جزیره یک مالکیت تاریخی، حقوقی، ملی و طبیعی است و تا هنگامی که تاریخ بیاد دارد ما این مالکیت را داشته ایم و به هیچ وجه قیمت هم نمی توانیم آن را معاوضه کنیم، یعنی اصلا کسی حق این معاوضه را ندارد. اگر به فرض تمام نسلهای گذشته ایران هم زنده می شدند و نسلهای آینده هم می آمدند(چون ملت عبارتست از سلسله ناگسستنی نسلها در گذشته، حال و آینده) باز هم نمی توانستند این معاوضه راانجام دهند. و ما نباید در برابر هیچ مابه ازایی آن را انجام دهیم.

جزیره ابوموسی یکی از محدود مناطقی است که علاوه بر موقعیت سوق الجیشی تقریبا از آب و هوای خوبی برخوردار بوده و قابل کشاورزی است. در پیرامون این جزیره منابع آبی ، مراورید فراوانی همانند بحرین به علاوه آبزیان دیگر خلیج فارس وجود دارد.

نام این جزیره در اصل گپ سبزو است و این اصطلاحی است که در بندر لنگه بیشتر مفهوم است، در نتیجه رابطه نزدیکی هم با بندر لنگه دارد. در حدود 80 سال پیش انگلیسی ها به عنوان مبارزه با دزدان دریایی در ابوموسی امروز و گپ سبزوی سابق یک پایگاه دریایی احداث کردند و از همان زمان هم تصمیم گرفتند یک نام عربی، بر آن بگذارند از این رو به مرور زمان نام گپ سبزو را کنار گذاشته و این نام را در نظر گرفتند. در آن زمان من به خاطر دارم که اکثریت قریب به اتفاق این جزیره ایرانی بودند. در بندر لنگه با خانواده های ایرانی زیادی برخورد کردم که به سبب ظلم و ستم پدر همین کسی که بعدها به عنوان حاکم شارجه اعلام شد، از آنجا فرار و به بندر لنگه آمده بودند. اصلا اینها دزد دریایی بودند و پدر همین حاکم شارجه جزو همان دزدان دریایی بود که توسط انگلیسی ها امارت گرفتند و مستخدمین انگلیسی ها شدند ، این را غالبا شاید توجه نداشته باشند که انگلیسی ها به عنوان مبارزه با دزدان دریایی آمدند و این دزدان چه کسانی بودند؛ کسانی که دو عدد قایق و کرجی داشتند و چند شمشیر کش و آن زمان که تفنگ مد شده بود تفنگچی. اینها به اصطلاح قدرتهای متجاوز محلی بودند که با انگلیسی ها کنار آمدند و بعد انگلیسی ها آنها را بر جان و مال و زندگی مردم مسلط کردند. بنا بر این جزیره افراد زیادی داشت ولی با این ظلم و ستم ها، از آنجا خارج شدند و در زمان خروج انگلیسی ها و همین قرارداد مجعول در سال 1971 بیش از 500 نفر در آنجا زندگی نمی کردند در حالی قبلا شاید هزاران نفر سکونت داشتند زیرا آثاری از آبادانیهای نادر شاه و کریم خان زند در آن موجود است.

به هر حال انگلیسی ها به عنوان مبارزه با دزدان دریایی وارد شدند و سپس سعی کردند تمامی ریشه های پیوند این جزیره با ایران را قطع نموده و عنصر ایرانی را از آن طرد نمایند و این برنامه ای بود که در تمامی شیخ نشین ها اجراء شد . تلاش کردند ایرانیان را چه از نظر قومی و چه از نظر مذهبی از اعراب جنوب خلیج فارس جدا سازند.

در اینجا نکته ای دیگر را یادآور شوم و آن اینکه پس از ترک واحدهای نظامی انگلیس از جزیره ابوموسی تعدادی از مردم ذی حق به طرف آنجا حرکت کردند که از جمله آنها شیخ خالد بود که قبل و پس از آن جزیره را اداره می کرده است. این را هم لازم است بدانید که در برخی از جزایر خلیج فارس، این جزایر به نام بعضی از خانواده هایی که در آن حاکم بوده اند مشهور شده که به عنوان مثال می توان از جزیره مینو که نام سابقش سلبوقه و یا سلبوق بوده و این عنوان خانواده شیخ حسین سلبوق می باشد که این جزیره را اداره می کرده است، نام برد. در مورد ابوموسی هم چنین بوده و شخصی به نام شیخ صغر که برادر همین شیخ خالد بوده جزیره را اداره می کرده است و اصولا هنگامی که شیخ خالد و شیخ صغر هستند حاکم شارجه چکاره است که بیاید و قرارداد یا تفاهم نامه ببندد. به هر حال وقتی نیروهای مسلح ایران وارد جزیره می شوند همین شیخ صغر با جملاتی بدین مضمون از آن ها استقبال می کند که : من از جانب خودم، شیخ خالد و تمام ساکنان جزیره بیان می کنم که ما 80 سال امانت داری کردیم و جزیره ای که جزء لایتجزای ایران و متعلق به آنست را حفظ کردیم و اکنون پس از هشتاد سال آن را به شما می سپاریم و ما دوباره پیوند خود را با سرزمین و ملت خودمان پیدا می کنیم. این مسئله از مهمترین سندهای ماست که باید مدرک تاریخی آن را کاملا جستجو و بیان کنند، به هر حال این مسئله و حوادث بعدی نشان داد که مالکیت و حاکمیت ایران بر این جزایر یک امر مسلمی است. از این رو به نظر من شارجه هیچگونه ادعای ارضی نمی تواند داشته باشد.

در مورد دو جزیره تنب بزرگ و کوچک هم تبلیغاتی راه انداختند که اینها در اختیار راس الخیمه بوده در حالی که این مسئله هیچ سندیت تاریخی و حقوقی ندارد. البته انگلستان قصد داشت ابوموسی را جزء شارجه و تنبها را ضمیمه راس الخیمه کند ولی با مخالفت شدید ایران از این عمل صرف نظر کرد.

استقرار حاکمیت غیر مشروع بر تمام منطقه نفت خیز و منابع طبیعی دیگر منطقه اندیشه ای بود که از سالها پیش مطرح بود وفراماسونری و صهیونیسم با طرح استعماری نظارت بین المللی بر منابع نفت خیز و فلات قاره سعی داشتند حاکمیت ما را بر خلیج فارس از بین ببرند.

بخش دوم

حاکمیت ملت: در شماره گذشته، بخش یکم مصاحبه سرور محسن پزشکپور(پندار) با کیهان هوایی در مورد جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس و جدایی بحرین به چاپ رسید. این مصاحبه، با توجه به مطرح شدن دوباره ادعاهای واهی اعراب و عدم توانایی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق اساسی ملت ایران، مورد توجه بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت، در این شماره بخش دوم این مصاحبه که به بررسی توطئه های ضد ایرانی در خلیج فارس و ریشه های آن می پردازد، آورده شده است. این مصاحبه چهارشنبه 22مهر 1371 در نشریه کیهان هوایی به چاپ رسیده است.

کیهان هوائی: در بخش گذشته این مصاحبه شما ضمن بحث مشروح و مبسوط، دلایل تاریخی و حقوقی اثبات حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک،تنب بزرگ و ابوموسی را به همراه موارد حقوقی نقض تفاهم نامه 1971 بین ایران و شارجه بیان کردید.نکته ای که در بحث گذشته شما مورد تاکید قرار گرفت این بود که مسئله جزایر سه گانه از مسئله توطئه تجزیه بحرین جدایی نداشته و بین این دو مسئله یک ارتباط وجود دارد. در این بخش از مصاحبه لطفا در مورد جدایی بحرین از ایران توضیحات خود را ارائه فرمائید.

پزشکپور: من از توجه شما به مسائل خاصی که اشاره کرده و برداشت مطلوبی که از بحث گذشته به عمل آوردید تشکر می کنم و همراه با اشتیاق در مسیر مصالح ملت بزرگ ایران ، که مصلحت همه جهان ستم کشیده و استعمار زده است، مطالبم را ادامه می دهم.این که در مصاحبه گذشته تاکید کردم مسائل این جزایر از مسئله بحرین جدا نیست می بایست یکجا مورد امعان نظر قرار گیرد، بنابر اصل ژئوپلیتیک و ضرورت اتکا بر این اصل و نیز از نظر سرنوشت یک ملت سخن گفتم. ملتی که ریشه در عمق تاریخ دارد و به هیچ وجه یک کشور ساختگی نیست؛ کشوری که در دل تاریخ جای گرفته و موضع دارد و بر اثر یک قرار داد بین المللی ایجاد نشده است، بلکه سرنوشت و تاریخ و در واقع خواست خداوند و کردگار است که این ملت و این سرزمین را در این شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی قرار داده است؛ بنابراین به طور قطع شناخت هرگوشه و هر قسمت از این سرزمین و جامعه به ویژه از نظر مسائل حاکمیت ملی به مفهوم تاریخی، سرزمینی و مردمی، مستلزم این است که ما به رهنمود و احکام اجتناب ناپذیر اصول ژئوپلیتیک حاکمیت ایران و موقعیت آن در متن مسائل بین المللی توجه کنیم.

اگر چه ممکن است حمل بر تکرار شود لکن بنابر اهمیت مسئله باید بگویم اصول ژئوپلیتیک حاکم بر سرنوشت ملت ایران و اصول ژئوپلیتیک حاکم بر این مملکت، جدای از اصول حاکم بر ژئوپلیتیک حاکم بر دنیا و جهان نیست.برای این که ایران سرزمینی است الهی و در مصاف با توطئه های استعماری دارای رسالت است و همه فراز و نشیبهای موجود در تاریخ ما و رسالتی که امروز همانند گذشته در برابر سیاستهای استعماری داریم، دلیل این رسالت الهی و تاریخی ملت ایران است.پس این اصول ژئوپلیتیک حاکم بر مملکت ما، خاص ما نیست.

بنابر همین دلیل بود که عرض کردم منطقه خلیج فارس در واقع شاهرگ حیاتی ملت ایران و بعد شاهرگ حیاتی همه دنیای مبارز و ستم کشیده و ضد استعمار است و به این دلیل بود که توطئه هایی برای اعمال و اجرای سیاستهای استعماری در خلیج فارس اجرا شد که جلوه مشخص و خشن آن حوادث چند سال قبل از سالهای 1350-1349 شمسی بود.

طی این سالها که انگلیسیها ظاهرا تصمیم به ترک خلیج فارس گرفتند-و من کرارا توضیح داده ام که هدف سیاستهای استعماری ترک خلیج فارس نبود بلکه هدف توسعه نفوذ استعماری و سلطه غارتگرانه بر منابع نفتی و فلات قاره وخلیج فارس و منطقه، با وجهه به ظاهر قانونی و مشروع بود- ما در این سیاست های استعماری سه جز به هم پیوسته را مشاهده می کنیم که در مجموع یک توطئه استعماری است.این سه جز عبارتند از:اول طرح شوم جدایی بحرین، دوم تشکیل امارات متحده عربی و سوم مسئله جزایر سه گانه خلیج فارس.

قبلا هم گفتم که آغاز این توطئه به مصاحبه علی امینی(سفیر وقت ایران در آمریکا) در واشنگتن درباره ضرورت ایجاد یک نوع نظارت بین المللی بر منابع نفتی ایران برمی گردد.آمریکائیها در این چهارچوب برنامه های وسیعی را اجرا کردند و بسیاری نیز با این طرح در داخل هماهنگی داشتند که از جمله می توان از جبهه ملی دوم نام برد.

کیهان هوائی: شما در جلسه گذشته نیز اشاره گذرایی به مصاحبه امینی درباره طرح نظارت بین المللی بر منابع نفتی- که در واقع یک طرح استعماری بود و از سوی آمریکا هدایت می شد- داشتید. بیان مشروح و مفصل این طرح و مصاحبه امینی و نیز کسانی که در داخل تلاش می کردند این را بر ایران تحمیل کنند، به عنوان یکی از نکات مهم تاریخی ضروری است.لطفا در این مورد توضیح دهید؟

پزشکپور: بله، این اصلا گره کوری است که می بایست باز شود و ما می بایست آن را باز کنیم و نه تنها ملت ایران بلکه تمامی مردم منطقه و ملت های استعمارزده -که صاحب منابع نفتی و طبیعی اند- باید به ریشه این توطئه ها پی ببرند و اصولا طرح و اجرای همین توطئه ها بود که امروز به تشکیل یک حکومت تک استعماری یا نظم نوین جهانی انجامیده است.در واقع این نظم نوین جهانی در یک کلام چنین خلاصه می شود: در یک سمت غارتگران استعمارگر قرار دارند که می خواهند حاکمیت استعماریشان، یک حاکمیت حقوقی و قانونی تلقی شود و در سمت دیگر دنیای استعمارزده. برای این که از نظر اقتصادی این سخن ملموس باشد نکته ای را متذکر می شوم و آن این که 25 درصد مردم جهان که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند 75 درصد امکانات و ثروت دنیا را در اختیار دارند و 25درصد امکانات در اختیار 75 درصد دیگر است.پس مسئله نظم نوین جهانی استیلای آن گروه اول است بر گروه دوم.من اصلا معتقد به وجود جهان اول، دوم و سوم نیستم بلکه معتقدم که در واقع دنیا به یک جهان استعمارکننده و استعمار شونده تقسیم می شود و به نظر من ریشه تحولات در شوروی سابق هم در این بود که غربی ها تصمیم گرفتند آن را کلا حذف کنند تا دو صف تشکیل شود و در یک طرف استعمار کنندگان و در طرف دیگر استعمار شوندگان قرار گیرند.

کیهان هوائی: اکنون در همین فضا تعابیر شمال و جنوب را بکار می برند؟

پزشکپور: بله از این جهت می شود گفت شمال و جنوب و تمامی این ستمهای جهانی که به وجود آورده اند همه در جهت قانونی جلوه دادن غارت غارتگران بوده است. بنابراین، این برنامه ها را اکنون سریعتر و شدیدتر اجرا می کنند و سازمان ملل و شورای امنیت تصمیماتی که اتخاذ می کند عمدتا معارض با اصول مشروع ملل متحد و معارض با حاکمیت ملتها و دولتهاست.استفاده از حق وتو نیز یعنی این که گروهی ارباب دنیا باشند و برخلاف اصول مشروع ملل متحد توطئه های بزرگتر و خطرناکتری علیه ملتها طراحی کنند.

کیهان هوائی: این برنامه ها از قبل شروع شده و دامنه آن وسیعتر از مسائل نفت مربوط به خلیج فارس یا مسائل دیگر آن است اما چرا بیشتر توجه روی ایران است؟

پزشکپور: برای اینکه ایران از نظر فرهنگی ، تاریخی، موقعیت جغرافیایی، جمعیت و نیروی انسانی، اقوامی که به این جامعه پیوسته اند و نیز رسالت الهی و تاریخی ای که دارد، دارای حساسیت بیشتری است و تنها ملتی که هم در گذشته و هم اکنون نشان داده است که در مقابل توطئه ها می ایستد، ملت ایران است. پس توطئه های وسیعی علیه ایران انجام گرفت و در مسیر این توطئه ها، اظهارات علی امینی را می توان ذکر کرد. هماهنگ با صحبتهای او و بلکه جلوتر از آن، همین مسئله به صورت موضوع بحثهای تحقیقی دانشگاهی در دنیا مطرح شد که نظارت بر فلات قاره یک نظارت بین المللی باشد.همین کاری که اکنون شورای امنیت در موارد مختلف کرده و می کند.نمونه دخالتهای شورای امنیت صدور قطعنامه ای است که دخالت شورای امنیت در انتخابات کلیه کشورها و مناطق را مجاز می شمرد.در واقع اینها درصدند هرگونه انتخاباتی که صورت می گیرد به گونه ای باشد که مطابق اهدافشان باشد و نمونه بارز آن انتخابات الجزایر است.

کیهان هوائی: آیا تفکر استعماری نظار بین المللی بر منابع نفتی از سوی حکومت وقت ایران نیز حمایت می شد یااین که طراحان نظم بین المللی افرادی چون امینی را سپر خواستهای خود قرار می دادند؟

پزشکپور: حاکمیت وقت ایران در واقع در یک شرایط خاصی قرارگرفته بود؛به نظر من، حکومت ایران به مرور تسلیم این برنامه شد.

کیهان هوائی: یعنی حکومت با چنین طرحی موافق نبود؟

پزشکپور: حاکمیت ملت ایران را باید از حکومت و هیئتهای حاکمه جداکرد. هیئتهای حاکمه بر ایران از 200سال پیش در مجموع در یک مسیر ضد مردمی و استعماری قرار داشتند و همواره در برابر سیاستهای استعماری تسلیم بودند. به هر حال امینی این مصاحبه را انجام داد و بعد با فشار آمریکا، نخستین وزیر شد لکن شاه به زودی او را از صحنه خارج کرد و این البته بدین معنا نبود که شاه تسلیم برنامه آمریکائیها نشده بود، بلکه یک توطئه وسیعتر و دهشتناکتر در سطح منطقه اجرا شد و آن عبارت بود از استقرار دولت منصور- هویدا. البته به ظاهر دولتهای مختلفی بودند ولی در مجموع من آنها را دولت منصور- هویدا می نامم که دوران فراماسونری ، نفوذ صهیونیست ها، عناصر سابق حزب توده و تکنوکراتهای بی آرمان و بی هدف بود.من همواره معتقد بوده ام عناصری که در مواضع حساس دولتی قرار می گیرند باید آرمانخواه باشند. این اصطلاحی بود که ما همواره بیان می کردیم.به هر حال تکنوکراتها و متخصصین بی هدف و بدون آرمان به عنوان ابزار حکومت در خدمت چنین دولتهایی قرار گرفتند. دولتهایی که به ظاهر در دل رژیم مشروطه قرار داشتند، ولی برنامه هایی همراه با خسرانی را برای این مملکت به ارمغان آوردند.این همان برنامه هایی است که امروز تداوم آنها را در برخی از شیخ نشین های خلیج فارس شاهدیم. این برنامه ها توسط یک گروه سه ضلعی، یک مثلث شوم انجام می گرفت و در راس آن دولت شریف امامی قرار داشت. دولتی که در تاریخ ایران خیلی شرم آور است زیرا تنها کابینه ای بود که بیشترین افراد فراماسون در آن حضور داشتند. سه ضلع این مثلث یکی فراماسونها و انترناسیونالیستهای راست و ضلع دیگر عناصر سابق حزب توده، مارکسیستها و کمونیست ها و ضلع سوم غارتگران بین المللی و ابزار کار اینها همان تکنو کراتها و متخصصین بدون هدف و آرمان بودند.بنابراین این هیات حاکمه دستاورد آن توطئه بود. توطئه ای که امینی شروع کرد و به نظر من قرار هم نبود که به امینی ختم بشود. او آغازگر این برنامه بود و در نهایت به دولت منصور- هویدا ختم شد. در زمان همین دولتها بود که موضوع پیاده کردن این طرح به صورت دقیق در خلیج فارس مطرح شد و برای فریب کاری و قانونی جلوه دادن این طرح شوم استعماری، انگلیسیها فاش کردند که می خواهند از خلیج فارس خارج شوند؛ ولی در حقیقت در پی این بودند که این طرح و سیاست استعماری، یک وجهه قانونی پیدا کند. برای این کار سه طرح می بایست اجرا شود. در اینجا یادآور شوم که چنین برنامه ای درست در اوج قدرت غاصبانه فراماسونها در ایران صورت گرفت. یعنی در هیچ زمانی فراماسونها به آن اندازه در ایران به قدرت نرسیده بودند. در این زمان بود که این دولت تشکیل شد و در راس آن عنصر فاسد و غارتگری چون شریف امامی قرار گرفت. شخصی که به آقای ((5 درصد)) مشهور شده بود چون در هر غارتگری مشارکت داشت و5 درصد آ ن را حق خود می دانست.در چنین زمانی کابینه های ایران غالبا از فراماسونها تشکیل می شد و این کابینه ها همچون موارد دیگر- از مسائل جنگ های قفقاز گرفته تا جدا شدن قسمت شمال ایران و مسئله افغانستان که به سبب قرار داد پاریس توسط آقاخان نوری، فراماسونر کثیف و اصولا تبعه انگلیس از ایران تجزیه شد- به حاکمیت ملی ایران خیانت کردند و اصولا تمامی تجزیه های استعماری به سبب فعالیت های فراماسونها صورت گرفت. شاید گروهی سوال کنند که آخر فراماسونها چه گناهی مرتکب شده اند؟ من فریاد می زنم که تمامی این شعارهای دروغین عدات خواهی ، برادری، برابری و آزادی از سوی آنها برای فریب مردم است و شعارهایی است فریبنده. ولی شما جستجو کنید و ببینید کدام تجزیه ها؛ کدام قراردادها و سیاستهای استعماری و ایران برباد ده، توسط این فراماسونها بر ایران تحمیل نشد؟ و نه تنها در ایران بلکه در سایر مناطق نیز این طرح اجرا شد و همانطور که عرض کردم سه طرح توام بود که بین سالهای 49-51 عملی شد.البته مقدمات آن از قبل فراهم شده بود.

طرح اول، عبارت بود از طرح جدایی بحرین که خدا را سپاس می گویم و شاکرم که این موهبت را به من و پان ایرانیستها ارزانی داشت تا بتوانیم در این مورد به وظیفه خود در مقابل ملت ایران و جهان ستم کشیده عمل کنیم و به هر حال نتیجه این موضع گیری و مقاومت به این صورت بود که باید اعلام کنم از دیدگاه من و مطابق حقوق اساسی وقت ایران و حقوق بین المللی و موازین دیگر، بحرین سرزمینی است همیشه ایرانی و به هیچ وجه توطئه شوم جدایی برای بحرین تحقق پیدا نکرد.

توطئه دوم عبارت بود از تشکیل امارات متحده عربی، انگلیسیها اصرار داشتند قبل از خروج از خلیج فارس به قول خودشان این برنامه را اجرا کرده و امارات متحده را از برخی جزایر و مناطق کوچک- که همواره در پرتو حاکمیت ایران بوده است- تشکیل دهند زیرا به محض خروج انگلیس از خلیج فارس، ید استعمار از منطقه خارج شده بود و طبق قاعده کلی حاکم بر همه اصول حقوقی دنیا اعم از حقوق داخلی، بین المللی، موضوعه و مشروعه، در واقع پس از رفع ید غاصب، وضع به حالت اولیه برمی گردد یعنی حقوقی که از صاحبان حق غصب شده، به صاحبان حق بر می گردد.

اصل عبارت است از اعاده وضع به حالت اولیه، حال این پرسش را باید مطرح کرد اگر انگلیسیها به قول خودشان می خواستند خلیج فارس را ترک کنند چه حالتی پیش می آمد؟این حالت عبارت بود از این که همان قدرتی که طی صدها سال بر خلیج فارس حاکمیت داشته، حاکمیتش بر این مناطق(مجمع الجزیره بحرین،شیخ نشین ها و سه جزیره) اعمال می شد.حاکمیت ما بر این جزایر اکنون یک حاکمیت بالفعل و به موجب تاریخ- که تاییدی برای حقوق ملتهاست- حاکمیت ما بر تمام خلیج فارس یک حاکمیت بالقوه بوده و هست. این سه جزیره که در یک خلا سیاسی و بدون حاکمیت نبودند، مثلا آیا جزیره قشم در خلاء سیاسی بود؟ در آینده در مورد این جزیره موارد مهمی را عرض خواهم کرد. به عنوان مثال در مورد جزیره ابوسعید- که در منتهی الیه جزیره قشم است و انگلیسیها آن را به بهانه گورستان سربازان انگلیسی و پایگاه های استعماری خود متصرف شدند و ادعای مالکیت آن را داشتند- توسط ایران به دادگاه لاهه شکایت شد و رای دادگاه به نفع ایران بود. این خود مسئله ای مهمتر از ادعای شیخ نشین شارجه است. این یک روال و رویه حقوقی در مسائل مربوط به خیلج فارس است. به این دلیل این رای صادر شد که نمی توان در مورد قشم یک نوع مالکیت خاص برای شیوخی که در آنجا هستند پدید آورد تا با انگلیس طرف قرارداد شوند و انگلیس بدین ترتیب صاحب حق بشود. لذا لاهه تشخیص داد که ابوسعید که در منتهی الیه قشم قرار دارد به موجب تاریخ در حاکمیت ایران بوده و دارای حاکمیت محلی نبوده است، چون چنین حاکمیتی را هیچ کدام نداشتند. بنابراین قادر نیستند طرف قرارداد قرار بگیرند، لذا رای دادگاه ، ادعای انگلیس را باطل شمرد و در حالی که انگلیس هنوز جزیره را ترک نکرده بود رای به نفع ایران صادر شد.

من این را اعلام می کنم که همه بدانند که این به عنوان یک رویه در مهمترین مراجع بین المللی وجود دارد. شاید بتوانم بگویم در میان مراجع بین المللی، دادگاهلاهه بالنسبه تاکنون عملکرد مطلوبی داشته است و در موارد متعدد، آراء این دادگاه آراء قضایی و حقوقی قابل قبولی بوده است. در همین جا یادآور می شوم که در این مورد سعی کردند مهر سازمان ملل متحد را پای آن بزنند که خوشبختانه بواسطه مقاومت من و دوستانم در مجلس در مقابل شاه، دولت هویدا و فراماسونری، کار به آنجا انجامید که امروز ملت ایران می تواند به احقاق حق خود بپردازد.

کیهان هوائی: بنابراین شما تشکیل امارات متحده عربی را طرحی در راستای جداسازی بحرین در مقابله با حاکمیت ایران بر کل خلیج فارس می دانید؟

پزشکپور: بله اینها را طرحی می بینم برای استقرار سیاستهای ظالمانه استعماری بر این منطقه و تمام منابع نفتی و فلات قاره و آن چه امروز به طرح شوم تشکیل نظم نوین جهانی منتهی شده است.

کیهان هوائی: پس بدین صورت دامنه بحث شما در مورد بحرین، امارات متحده عربی را هم در بر می گیرد؟

پزشکپور: بله امارات را هم در بر می گیرد و اینها مواردی بود که همزمان اجرا شد و من این پرسش را دارم که امارات هم باید پاسخگو باشد. من در این جا صریحا اعلام می کنم که نبرد ملت ایران با توطئه های استعماری یک نبرد محتوم و آشتی ناپذیر است. ما در مصالحه با قدرتهای استعماری چیزی بدست نمی آوریم برای این که ما قلب این نبرد استعماری هستیم.چگونه می توانیم این قلب را نزدیک دشنه سیاست های استعماری قرار دهیم.من قبلا هم اعلام کردم با همه سیاستهای استعماری حرف آخر را می زنیم و هیچ توطئه استعماری را قبول نمی کنیم. برای این که قبول هر توطئه استعماری یعنی پای گذاشتن در بند و زنجیر استعمار.بنابراین حیات معنوی، شرافت، حرکت و انقلاب ملت و همه جنبشهای ما به این بستگی دارد که دقیقا در مقابل سیاستهای استعماری بایستیم و با هیچ نوع تعارف دیپلماتیک و مسائلی از این قبیل، نه می توانیم و نه حق داریم که از این اصول کلی غفلت کنیم.

باید به همه عناصر آزاده و ضد استعمار دنیا بگوئیم که مقطع تاریخی 51- 49 را پی گیری کنند تا بدانند که آن توطئه چگونه شکل اجرایی پیدا کرد، چگونه شد که بحرین را از سرزمین مادر یعنی ایران کنونی جدا کردند، چگونه شد که همزمان چیزی به عنوان امارات خلق شد و سپس آن را در سازمان ملل به ثبت رساندند، چگونه شد که توطئه فراهم آوردن تمهیداتی برای به اصطلاح طرح ادعاهای مجدد بر سه جزیره گلوگاه خلیج فارس(تنگه هرمز) انجام شد. اگر اینها ربطی به سیاستهای استعماری نمی داشت و اگر امارات متحده یک هویت تاریخی می داشت می بایست قبلا تشکیل شده باشد، بنابر این من صرفا از دیدگاه مسئله حقوق ارضی ایران به مسئله نگاه نمی کنم بلکه به عنوان یک توطئه استعماری مطرح است.مسئله این است که ما می بایست آنچه را به نحوی از انحاء مولد سیاستهای استعماری است بشناسیم.در نتیجه آنها اگر می توانند آن تغییرات ماهوی لازم را در خود به وجود آورند تا بتوانند هماهنگ با حرکت ضد استعماری ملت در منطقه و دنیا باشند و اگر نمی توانند با مردم امارات متحده عربی،کویت و حجاز است که این توطئه های استعماری را دریابند.چرا می گویم حجاز برای اینکه من به عنوان یک انسان و حقوقدان و کسی که آگاه به مسائل تاریخی، سیاسی و اجتماعی است نمی توانم در حجاز برای چیزی به عنوان دولت عربستان سعودی، مشروعیت قائل باشم بنابر این به طور قطع یک زمان باید از این قالب- که مانند زندانی است برای آن مکان مقدس و آن مردم- خارج شود.

بنابر این از آنجا که این سه توطئه همزمان اجرا شد ما از نظر مسائل سیاسی،مسائل خلیج فارس را نمی توانیم از یکدیگر جدا کنیم و در نتیجه جدائی بحرین و مسئله جزایر و مسائل دیگر از جمله تشکیل امارات متحده عربی می بایست در یک سطح مطالعه شود. یعنی اگر ما به دانشجویی بگوییم که شما بروید مسائل خلیج فارس را بررسی کنید نمی توانیم بگوییم امارات را مستثنی کن و آن وقت او در روزنامه هاو کتب، تصمیمات ناپخته مراجع ایران را مطالعه کرده و به آرشیو سازمان ملل مراجعه کرده و به این مسائل برخورد کند. پس این مسائل بایدت توامان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

و اما مسئله دیگری که باید اشاره کنم موقعیت ژئوپلیتیکی بحرین با گرایش بیشتر به جغرافیای طبیعی آن است. اصولا تا قرن نهم هجری در همه تواریخ وقتی از سواحل جنوبی خلیج فارس صحبت به میان آورده می شد عمدتا منظور همین بحرین بوده است یعنی تمامی این منطقه به عنوان مجمع الجزایر بحرین تلقی می شد و حتی این عنوان تا برخی سواحل حجاز هم کشیده می شد. در طی این دوران متمادی، ما دو حکومت سوای حکومت ایران در منطقه خلیج فارس داشتیم که یکی از آنها حکومت عمان و دیگری یمن بود.

در کتاب ((یاقوت)) حموی- که از مشاهیر مورخان بوده و می توان گفت مشهورترین مورخ در این منطقه است و هیچ عربی نمی تواند دست کم در اظهارات او اظهار تردید کند- در مورد بحرین چنین آمده است : ((از اقلیم دوم، طول آن 74 درجه و 20 درجه از مغرب و عرض آن 24 درجه و 45 درجه است و برحی گفته اند از اقلیم سوم و عرض آن 34 درجه و این نام جامعی است برای سرزمینی در میان بصره و عمان.)) و به همین کیفیت در تمامی کتب دیگر نوشته شده است.

برای این که آن موقع اصولا اثری از هیچ نوع حکومت و ساختار حکومتی دیگر نبود و در نتیجه اگر جزایر دیگری هم بود جزو بحرین محسوب می شدند و در واقع می توان گفت نخستین خاستگاه و مرکز تمدن و فرهنگ، تمدن بحرین در مرکز خلیج فارس بود. بحرین به مفهوم اختصاصی خود مجمع الجزایری بود که همچون گپ سبزو (ابوموسی)، در اطراف آن آب شیرین و مروارید اصل وجود داشت. به هر حال در آن جا بود که فرهنگ و تمدن پایه گرفت و همچنان گسترده شد. فکر می کنم توضیحاتی که ذیل امارات متحده دادم کفایت می کندو خوانندگان گرامی در خواهند یافت که این مورد چگونه با این توطئه مرتبط بوده است. در اینجا یادآور می شوم که خاستگاه امارات متحده عربی به عنوان یک کشور ایجاد شده توسط استعمار، برای برنامه های بعدی علیه حاکمیت بر حق ایران چیست. اینها که امروز این ادعای مسخره را نسبت به جزیره ابوموسی بیان کرده اند آن چنان مست سیاستهای استعماری اند که فراموش کرده اند یک موجود مصنوع استعماری بیش نیستند.

دلیل عمده تشکیل آنها این بوده است که روزی بتوانند از آنها علیه ملت بزرگ ایران با چنین نقش و چنین ادعاهایی استفاده واهی کنند و من تکرار می کنم اینها عروسکهایی بیش نیستند و ما یقینا در نبرد با قدرتهای استعماری پیروز می شویم، به شرط آن که در مواضع بحق خود قاطعانه بایستیم و این حرف اساسی من است چه در مورد وضع کنونی بحرین و چه در موردادعاهای واهی و بی اساسی که نسبت به جزیره گپ سبزو و یا ابوموسی و تنب ها مطرح کرده اند.

کیهان هوائی: برای تداوم روال منطقی بحث فکر می کنم بهتر است بحثی در مورد تاریخچه بحرین داشته باشیم. گویا برای تجزیه بحرین در آن مقطع لایحه ای به مجلس برده شد بدین امید که این تجزیه را قانونی نشان دهند. شما به عنوان کسی که در بحبوحه این مسائل نماینده مجلس بوده اید این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید و اطلاعات تاریخی شما در این مورد چیست؟

پزشکپور: من در واقع از همین سوال شما شروع می کنم. شما سوال را بسیار جالب مطرح کردید. چن نکته بیان کردید اول آن که گفتید لایحه ای به مجلس رفت و دوم این که بیان کردید. می خواستند جدایی بحرین را قانونی نشان دهند. من در این زمینه ابتدا توضیحاتی را عرض کرده و سپس مسائل دیگر را خدمتتان بیان می کنم. البته اشکال هم ندارد که این بحث و بررسی به صورت مقطعی باشد چون ما یک کتاب را مطالعه نمی کنیم. این یک گفتگو است و به هر حال ممکن است از بحثی به بحث دیگر پریده شود و در نتیجه نکاتی را که آخر می خواستم بیان کنم در ابتدا بگویم.

اول این که اصولا به نظر من با توجه به اصول متقن تاریخی و بین المللی، حاکمیت ملی قابل تجزیه نیست و این عمده ترین حرفی بود که در مورد حقوق ملت بزرگ ایران به ویژه در مورد بحرین با شاه، دولت و مجلسین زده ام و معتقدم هیچ مقام و مرجعی وبا هیچ استدلال و ترفندی نمی تواند بخشی از حاکمیت ملی را- در اینجا مفهوم حاکمیت، اعم است از حاکمیت سرزمینی، ملی و تاریخی- تجزیه کرده یا به دیگری واگذار کند. بسیار خوشحالم که این را بیان کنم که این اصل با تاکید بیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است هرچند اگر هم پیش بینی نمی شد باز هیچ دلیل و توجیهی نمی توانست اصل حاکمیت ملی را قابل نقض و تجزیه بداند. ولی در اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولا هرگونه تغییر در حدود و ثغور ایران منع شده، مگر موارد بسیار جزئی که آن هم با تصویب5/4 مجلس امکان پذیر است.و این خود نمایانگر سرسپردن قانون اساسی به این اصل اساسی است، نه این که اگر این اصل نبود می توانستند آن را نقض کنند. بلکه این اصل حاکمیت ملی است که بسیاری از جنبشها و انقلابهای ضد استعماری را ایجاد کرده است. آیا در جنبش تنباکو فقط و فقط مردم به خاطر این که تنباکو نکشند، قیام کردند؟ آیا میرزای شیرازی و آن روحانی بزرگ که در تهران بود- مرحوم آشتیانی که به نظر من حق این مرد بزرگ ضایع شده و کمتر به او اشاره می شود- فقط برای این که کمپانی رژی تنباکو را پخش می کرد این فتوا را دادند؟ مسلما نه. اصل عبارت بود از قیام علیه استعمار واعلام حاکمیت ملی.

اصل حاکمیت ملی ، اصل فراقانونی، فرااقتصادی، فرا روابط سیاسی است وهمانطور که عرض کردم ناموس طبیعت زندگی ملتهاست. این اصل بر اثر مبارزه ملت ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت به همراه دیگر مبارزات سیاسی و حمایت بی دریغ و قدرت عمیق یک روحانی بزرگ آیت الله کاشانی به موفقیت رسید که متاسفانه بعد چون این محور را نشناختند موضع این مبارزه با بسیاری نابسامانی ها گره خورد. اما این اصل از اصول حقوق بین الملل شناخته شد و در نتیجه مصوبات سازمان ملل بعد از آن حاکی از این بود که ملی کردن منابع را از حقوق ملتها شناختند.بر اساس همین اصل بود که مصر توانست کانال سوئز را ملی کندو در حقیقت به خاطر مبارزه با این اصل بود که توطئه ها شروع شد و تاکنون ادامه دارد. در واقع مسئله جدای بحرین، توطئه برای ایجاد کشورهای پوشالی در خلیج فارس، سخنان امینی و غمخواری این ماسونر برای مردم بی چیز منطقه!، کنفرانسهای ماسونرها در دنیا به عنوان صاجب نظران قضایی و حقوقی برای نظارت بر منابع طبیعی و فلات قاره، بسیاری از مصوبات اخیر شورای امنیت، همه و همه برای این بوده و است که در واقع این اصلی که متعلق به ملتهاست و حقوق بین الملل بر اثر مبارزات ملت ایران آن را تائید و تاکید کرده است، نادیده گرفته شده و نفوذ خود را از دست بدهد. پس این مسئله مهم و اساسی است و این اصطلاح را همه جا باید استفاده کرد: اصل فراقانونی، اصل فراروابط دیپلماتیک، اصل فرا مصلحت های اقتصادی.

بنابراین، حرف اول من این است که اصول حاکمیت ملی قابل تجزیه نیستند. و هیچ مصلحتی، هیچ حکومتی را- که باید مسئولیت و امانتداری خود در برابر تاریخ و سرنوشت یک ملت انجام دهد- به سمت نقض حاکمیت ملی نمی راند. من صریحا به شاه گفتم که اگر در برابر چنین چیزی تسلیم شوید سقوط خواهید کرد.

برگرفته از نشریه حاکمیت ملت ارگان رسمی حزب پان ایرانیست شماره ۱۰۷

 | نظرات  خوانندگان

ديدگاه دولتها نسبت به منافع ملي ايران نبايد محدود ، مقطعي و سودجويانه باشد

بيست و نهم تير 87

گفتگو با محسن پزشکپور در مورد نهضت ملی شدن نفت ایران دلایل شکست نهضت

به مناسبت حماسه سی تیر 1330

 

پرسش :جناب پزشكپور به عنوان آغاز بحث بفرماييد كه حزب پان ايرانيست چگونه و با چه هدفي وارد مبارزات ملي بويژه مبارزات ملي كردن صنغت نفت شد؟

محسن پزشكپور: هسته نهضتي كه بعدها نام پان ايرانيسم به خود گرفت از همان آغاز جنبشي ضداستعماري بود.ما از سالهاي تحصيل در مدرسه ي امير معزي اين جريان را آغاز كرديم. در آن دوران هركدام از ما به پژوهش و بازخواني تاريخ صحيح ايران پرداختيم و به تدريج براي ما مشخص شد كه تاريخي كه در مدارس به دانش آموزان ميآموزند يك تاريخ قلب شده است. ما دست استعمار انگيلسي و ساير استعمار گران را در فجايع تاريخ ايران مي ديدیم... .

اين جريان همان جرياني بود كه بعدها نهضت پان ايرانيسم و مبارزات ضداستعماري از

آن شكل گرفت. و تا شهريور 1320 - كه متفقين وارد تهران شدند- ادامه پيدا كرد.نخستين مبارزه ما در سطح عملي نبرد خياباني با اشغالگران ايران در آن زمان بود ... . آن دوران براي باروري انديشه هاي جنبش وآوردن انديشه هاي پان ايرانيستي از دل تاريخ به صحنه مبارزات اجتماعي دوران مهمي بود. در 15 شهريور 1320 اولين نشست تشكيلاتي ما در كنار رود كرج تشكيل شد . در آن زمان نهضت ما هنوز نام پان ايرانيسم نداشت. بلكه با نام باشگاه "ايراندوست" مطرح مي شد كه هدفهاي آن عبارت بود از مبارزه با استعمار، مبارزه با اشغالگران ايران ،و مطالبه ي همه حقوق از دست رفته ملت بزرگ ايران.

ما در آغاز كوشندگي هاي گسترده يي را در سطح تئوريك داشتيم. همانند كاركردن بر روي شناخت حقوق و منافع ايران، كه در طي دو سده غارت و پايمال شده بود . از جمله تجزيه ايران ،غارت منابع و معادن ايران و... كه يكي از مصاديق آن صنعت نفت و منابع نفتي و صنايع وابسته بود.

بديهي است كه از بين بردن اين اجحافات دويست ساله مبارزات گسترده ي ضد استعماري را مي طلبيد.

ما داستان ملي شدن صنعت نفت را از دانشگاه ها آغاز كرديم.كه البته بعدها گروههاي ديگري هم به اين نهضت پيوستند و آنرا به يك نهضت عام و همگاني براي مطالبه حقوق از دست رفته ي مردم ايران و در هم شكستن نفوذ استعماري تبديل كردند. كه بعدها منجر شد به اعلام شعار "ملي شدن صنعت نفت در سرتاسر ايران"، از طرف مكتب پان ايرانيسم ، مطرح گرديد.اين مكتب پان ايرانيسم بود كه پرچم اين شعار را در دانشگاه به دوش مي كشيد.

به هر حال پان ايرانيسم در آن تاريخ وارد يك نبرد گسترده ي ضد استعماري شد.ولي نبايد از خاطر فراموش كرد كه ملي كردن صنعت نفت _ در نگاه پان ايرانيست ها_ تنها يكي از مبارزاتي بود كه مي بايست بر عليه استعمار و براي احقاق حقوق پايمال شده ي ملت ايران انجام بگيرد.بنابراين نبرد ما گروههاي گوناگوني را دربر ميگرفت و يا در برابر خود قرار مي داد و اصولا از همان آغاز نهضت ميان گروهايي چون حزب توده كه آشكارا سر در آستان شوروي داشت و ما تقابل پيش آمد.

پرسش: حزب پان ايرانيست در سالهاي 1329 تا 1332 چه سياست هاي را در برابرساير گروهاي مخالف نهضت ملي درپيش گرفت؟

محسن پزشكپور: به موازات مبارزات ما ، دو گروه مخالفِ نيرومندي ملت ايران سريعا در كنار هم قرار گرفتند. در نتيجه هنگامي كه مبارزات ما به دانشگاه كشانيده شد، در برابر مبارزان ملي و ضداستعمار دو حركت ضدايراني با هم بيعت كردند. يكي حركت وابسته به انگليسي ها و ديگري سازمانهاي چپ آن زمان و توده يي ها .بنابراين دربرابر حركت ميهن پرستان ايران ( كه پرچم آن در دانشگاه بدست پان ايرانيست ها بود)سازمان استعماري وسيعي به نام توده- نفتي ها بوجود آمد .

توده- نفتي عبارت بود از سازمانهايي كه بوسيله ي عناصر ديرين سياست استعماري انگليس و حزب توده ،گروههاي فراماسوني و احزابي مانند حزب همرهان سوسياليست ( كه توسط فلاح، عامل استعماري تشكيل شده بود ) براي مقابله با مليون سازماندهي شده بود.بار ديگر بيان مي كنم كه اگر ما در آن زمان فرياد مي زديم، احقاق همه حقوق از دست رفته ملت ايران ، اين مبارزه تنها ناظر به مسيله نفت نبود. پس مسيله نفت تنها يكي از موارد مبارزات ما به شمار مي رفت.

پرسش :آيا حزب پان ايرانيست در راستاي ادامه كوشندگي هاي ميهني خود وارد جبهه موسوم به ملي شد؟

محسن پزشكپور: نه .هرگز.چون جبهه ملي تنها در يك محدوده تلاش ميكرد. ولي پان ايرانيسم اگر در مبارزات ملي شركت داشت ،بر اساس يك آرمان كلي و يك هدف و برنامه وسيعي بود.اين برنامه گسترده تنها به مورد نفت مربوط و محدود نمي شد،.بلكه شامل همه ي حقوق ملت ايران و جامعه بزرگ ايراني در تمامي عرصه ها ميشد. افزون بر اين ما يك مبارزه ضداستعماري را از همان آغاز دنبال مي كرديم و اين مبارزه نمي توانست همگام با دستگاه فرماسونري باشد. اين مبارزه نمي توانست در ائتلاف با حزب توده باشد. اين مبارزه نمي توانست در همكاري با شركت سابق نفت باشد.اين مبارزه نمي توانست حركتهاي متجاوز به ملت ايران را ( كه در طي 150 سال گذشته صورت گرفته بود) در ميان خود ببيند.در واقع نبرد ما با همه اينها بود و ملي كردن صنعت نفت فقط يكي از آنها.

از سويي هم در دستگاههاي مربوط به جبهه ملي ، فرماسونها به شدت نفوذ داشتند.از همين روي بود كه شركت در اين جبهه زياد مورد تاييد ما نبود. براي نمونه "دكتر بيات" نخستين مدير عامل شركت ِنفتِ ملي شده از افراد ماسوني به شمار ميرفت.ويا "مهندس ايرج زاده" كه رابط حزب توده با دولت مصدق بود ( اين فرد نيز فرماسون بود.).نفوذ اين افراد در دولت مورد اعتراض ما بود. همچنين ما در دستگاه جبهه ملي يك حركت راديكال مي ديديم كه هدف آن براندازي ِ نظام وقت بود.در حاليكه ما به تصحيح و اصلاح اعتقاد داشتيم نه براندازي... . پس ما مي بايست در اتحادي قرار مي گرفتيم كه علاوه بر ملي كردن نفت در سرتاسر ايران برنامه هاي ملي ديگري را نيز دنبال كند.

پرسش: جهت گيري شما در آن زمان در مورد شخص دكتر مصدق چه بود؟

محسن پزشكپور: به هرحال شادروان مصدق يك فرد ميهن خواه به شمار مي رفت.ولي اينجا بحث دوتاست.يكي آنكه ما كسي را آنقدر تائيد مي كنيم كه منتهي بشود به كيش فرد پرستي و اينكه هر حركتي را بخواهيم زير لوا و نام وي انجام دهيم و به اصطلاح همواره زير عكس او باشيم. و ديگر آنكه بخواهيم حالت ميانه را رعايت كنيم. پان ايرانيست ها لازم نمي ديدند كه براي هركاري همواره زير عكس فرد مشخصي بروند.از سوي ديگر ما چنين كاري را در مورد شاه نيز نمي پذيرفتيم. چنانكه عكس ايشان را نيز هيچگاه در دفاتر حزبي و نشست هاي رسمي نداشتيم.نه به سبب نفي وي بلكه بدين جهت كه حركاتي اين چنيني را به نفع مصالح ملي كشورمان نمي دانستيم .

پرسش: جناب پزشكپور در 28 امرداد ماه چه گذشت و اساسا چرا نهضت ملي مي بايست به چنين سرانجامي دچار مي شد؟

محسن پزشكپور: در مورد جريان 28 امرداد بايد بگويم كه بيهوده برخي تاكيد مي كنند كه اين كودتا بود. نه. 28 امرداد مسبب از پاي درانداختن و در هم شكستن نهضت ملي شدن صنعت نفت نبود. بلكه مظهر و تجلي ِشكست نهضت ملي شدن صنعت نفت بود . بدين معني كه حادثه 28 امرداد سبب نبود ، و نهضت چون قبلا شكست خورده بود 28 مرداد توانست رخ دهد. وآن زائيده ي ِ عواملي بود كه ما ابتدا به آن اشاره مي كرديم. آن عوامل موجبات در هم شكسته شدن نهضت ملي شد. يكي ازآن عوامل نفوذ فراماسونري مي بود، همانطور كه قبلا بيان كرديم. ولي برخي نمي خواهند بپذيرند .همانطور كه مسوليت تجزيه سرزمين هاي ايراني از همديگر بر عهده فراماسونها بوده و است ، بخشي از مسيوليت شكست نهضت ملي

نيز باز مي گردد به اين گروه.به هر حال شعار و عقيده ي ما در آن زمان همواره يك چيز بوده است، و آن اينكه ما ميبايست سازمانهاي ملي را از نفوذ فراماسونري و حزب توده پاك نگهداريم.عامل ديگر به وقوع پيوستن 28 امرداد اين بود كه اتحاد و يگانگي سران نهضت ملي در هم شكسته شد.در حادثه 30 تير ،جبهه مخالف دولت دكتر مصدق از وي قوي تر بود،ولي چون مردم و سران نهضت يگانگي لازم را داشتند به حمايت از دكتر مصدق بيرون آمدند و در خيابانها حضور پيدا كردند. در نتيجه فرداي 30 تير به تقاضاي مجلس فرمان نخست وزيري دوباره به نام دكتر مصدق صادر شد.ولي در 28 امرداد اين تكيه گاهها و پايگاه ها از هم گسست.چون اعتماد و علاقه جامعه مبارز تبديل شده بود به يك روحيه ي سرد و خاموش.يكي از عوامل اين خاموشي نيز كاركرد سران راديكال دولت بود.مثل تغيير نام خيابانها پس از روز 25 امرداد ويا پائين كشيدن مجسمه ها توسط عوامل توده يي و حذف نام شاه از دعاي سحرگاهي ِ يگانهاي ِ ارتش كه در آن زمان مساوي شد با خيزش همگاني مردم عليه دولت

پرسش: درسهاي تاريخي كه از آن رويدادهاي تلخ ميتوان گرفت از نظر حضرت عالي چيست؟

محسن پزشكپور: ديدگاه ما نسبت به منافع ملي ايران نبايستي ديد مقطعي ،محدود و سودجويانه باشد.در بررسي حقوق و منافع ملي بايد، منافع غصب شده ملت ايران در دويست سال گذشته را هم مد نظر داشته باشيم. حزب پان ايرانيست حزبي است كه نه به صورت محدود بلكه بشكلي گسترده به تامين منافع ملت ايران در سرتاسر جامعه بزرگ ايراني انديشيده و مي انديشد. بنابراين فعالان و كوشندگان سياسي بويژه جوانان بايد همواره منافع همه ي تيره هاي ايراني را در منطقه اعم ازتاجيك، آذري ، كرد، ارمني و ساير وابستگان فرهنگي ايرانزمين را مد نظر داشته باشند. و در نهايت هدف ما بايستي تامين اقتدار ملت بزرگ ايران در منطقه باشد.

 

امرداد 1385 خورشیدی

بردیا نیوز،پایگاه تبریز

 | نظرات  خوانندگان

گفتگوي مجله ي سياه و سفيد با محسن پزشكپور

بيست و پنجم تير 88

 

آنچه در زیر می خوانید مصاحبه ی سرور محسن پزشکپور با مجله سپید و سیاه است که اندکی پس از انقلاب صورت گرفته است .

  ما معتقد به حضور هستیم

حزب پان ايرانيست در تاريخ سي و هفت ساله اخير كشور ما نقشي بزرگ داشته است و در واقع يكي از دو حزب قديمي ايران به شمار مي رود. محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست در تمام اين مدت بويژه در زمان ملي شدن صنعت نفت و همچنين انقلاب اسلامي ما نقشي برجسته داشت. با اين همه محتواي حزب پان ايرانيست و انگيزه ي تشكيل آن هنوز هم براي براي گروهي ناشناخته است ، اين مصاحبه در واقع  گوياي بسياري از مسايل در مورد پزشكپور و حزب پن ايرانيست  و مسائل روز خواهد بود .

پرسش: مصاحبه را با نظري كه اصولا درباره حزب دارم شروع مي كنم . به عقيده ي من حزب نياز يك يا چند گروه يا بخشي از اجتماع است كه در يك برهه زماني بوجود مي آيد و عده يي با احساس شايسته اين نياز ماموريت تشكيل و تكوين حزب را انجام مي دهند.  با اين ترتيب مي خواستم بدانم آيا حزب پان ايرانيست با چنين انگيزه يي شكل گرفته؟

محسن پزشكپور: به عقيده ي من حزب تشكل تيره هاي انشاني است كه داراي يك ايدئولوژي مشخص باشند. البته قبلا بايد يك نهضت فكري وجود داشته باشد كه وقتي گروههايي از مردم با آن اعتقاد پيدا كردند احكام آن نهضت را براي حل مسايل اجتماع بكار گيرند . اين چنين اجتماعي يك حزب است  و هر گروهي فاقد چنين محتوايي باشد حزب نيست .

پرسش: به اين ترتيب انگيزه ي تشكيل و همچنين ايدئولوژي حزب پان ايرانيست چيست ؟

محسن پزشكپور: سرزمين ما به علت موقعيت جغرافيايي - سياسي خود هميشه مورد سوء نظر دشمنان خارجي و استعمارگران بوده و است . در طول تاريخ بخصوص چند صد سال اخير اجانبي وجود داشته اند كه تجزيه ي ايران را تنها راه وصول به هدفهاي پليد خودشان دانسته اند . به اين ترتيب حزب ما بر بنياد حفظ  وحدت و يگانگي  ايران و در واقع تداوم گروههاي وحدت خواه كه در تمام طول تاريخ در كشور ما وجود داشته اند تشكيل شده .
من و گروهي از يارانم در هشتم شهريور 1320يعني زماني كه نيروهاي اشغالگر از شرق به تهران نزديك مي شدند تصميم به تشكيل حزب گرفتيم و در پانزدهم همان ماه تشكيل آنرا اعلام كرديم . به اين ترتيب انگيزه ي تشكيل حزب پان ايرانيست كه در آن موقع نام ديگري داشت مقابله با اشغال ايران و در واقع با توجه به نيازي كه در آن زمان در سراسر ايران احساس مي شد بوجود آمد .
بنابراين ايدئولوژي حزب ما مبارزه با هر گونه تجزيه طلبي است چراكه تمامي دردها و مصيبتهاي ملت ما ناشي از همين امر است بنابراين ما همواره براي همبستگي و تامين وحدت كشور مبارزه مي كنيم.

پرسش: ولي شما بايد توجه داشته باشيد كه وحدت خواهي يك هدف است و براي رسيدن به اين هدف بايد راهي وجود داشته باشد .  حفظ وحدت تنها در سايه ي يك برنامه ي اقتصادي - سياسي ِ شايسته بوجود خواهد آمد . پس وحدت خواهي حزب شما بايد بايد راهي را هم براي رسيدن به هدفش ارائه دهد . چراكه تجزيه شدن يك كشور معلول است و علت به همان عدم رشد سياسي و اقتصادي مربوط مي شود .

محسن پزشكپور : كاملا با نظر شما موافقم . به همين علت هم ما راهي را  براي رسيدن به هدف هايمان داريم .  و همانطور كه شما اشاره كرديد اين راه جنبه ي اقتصادي هم دارد . ما به سوسياليسم معتقد هستيم . البته اين سوسيليسم مور نظر ما با سوسياليسم مورد نظر كشورهاي كمونيستي تفاوت دارد . چرا كه سوسياليسم مورد نظر كشورهاي بلوك شرق به وابستگي كشور ها به اتحاد شوروي مي انجامد.

پرسش: با اين نظر شما به هيچ وجه موافق نيستم . شما نبايد سوسياليسم را با سوسيال - امپرياليسم اشتباه بگيريد . اگر اتحاد شوروي يا هر كشور كمونيستي ديگر سعي در اشتعمار ديگر كشورها دارد اين به سياست توسعه طلبانه مربوط مي شود .  مگر كشورهاي سرمايه داري توسعه طلب نيستند ؟

 

 محسن پزشكپور : اگر در كشور ما كمونيستها و سو سياليستهاي غیر وابسته وجود داشته باشد - كه حس مي كنم هستند -من به آنها احترام مي گذازم  و عقيده دارم كه مي شود با آنها در امور گوناگون مشاركت داشت .

پرسش : هنوز براي من روشن نشده نيست كه سوسياليسم مورد نظر شما با ايده ي كلي ماركس هماهنگي دارد يا نه ؟

محسن پزشكپور:  نه سوسياليسم علمي مورد توجه ما نيست . هرچند ما با سرمايه داري بزرگ و تمركز ثروت و استعمار كارگران مخالفيم  اما به وجود سرمايه ي خصوصي تا حدي كه باعث استعمار كارگران نشود . در واقع ميان نيروي كا و سرمايه برخورد بوجود نيايد موافقيم . در جامعه سوسياليستي مورد نظر ما سرمايه بايد در خدمت توليد بيشتر و زندگي بهتر قرار گيرد . اما همانطور كه گفتم ما با ديكتاتور ي پرولتاريا و يا هر  نوع ديكتاتوري ديگر از جمله حكومت سرمايه مخالفيم .

پرسش : ولي من فكر نمي كنم همزيستي مسالمت آميز كار با سرمايه  در هيچ صورتي امكان داشته باشد . مگر نور با تاريكي ممكن است يكجا باشد . ؟

محسن پزشكپور : احزاب كمونيست اروپاي غربي را در نظر بگيريد ، آنها ايجاد جامعه  ديكتاتوري  طبقه كارگر و بسياري ديگر از اصول ماركسيسم را كنار گذاشتند چون حس كرده اند كه خيلي از پيش بيني هاي ماركس درست از آب در نيامده و همانطور كه مي بينيد سرمايه داري و مالكيت خصوصي تا اندازه يي در شوروي و اخيرا در چين احياء شده است .

پرسش : احياء سرمايه داري در كشورهاي كمونيستي به هيچ روي حقيقت ندارد بلكه اين كشور ها با توجه به روابط اقتصادي خود با كشورهاي سرمايه داري  تا حدي به رشد برخي از سرمايه هاي كوچك كمك كرده اند . احزاب كمونيست اروپا هم از نظز اصول ماركسيسم - لنينيسم  متمرد و خائن به اصول هستند . هرچند بخشي از پيش بيني هاي ماركس درست از آب در نيامده اما اين دليل نمي شود كه در آينده اين پيش بيني ها به حقيقت نپيوندد. بنابراين من معتقدم سوسياليسم مورد نظر شما همان سوسياليسن تخيلي است كه از سوي سوسياليستهاي واقعي از لنين مردود شمرده شده است .

محسن پزشكپور : نه . ما اتفاقا همين سوسياليسم تخيلي را درست ميدانيم. اصولا محتواي حزب پان ايرانيست بر سه اصل استوار است :
1 - ناسيوناليسم كه در بالا به آن اشاره كردم .
2- اصل جامعه گرايي كه به آن هم اشاره كردم .
3- اصل نحوه ي تشكيل حكومت كه به عقيده ي حزب ما حكومت بايد بر اصل تعيين سرنوشت ملي ، رعايت اصول دموكراسي ، حفظ آزادي هاي  فردي و اجتماعي و سياسي و مطبوعاتي استوار باشد .

پرسش : حال بايد به بينيم حزب شما ر اين سي و هفت سال تا چه اندازه يي به اين اهداف عمل كرده است؟

محسن پزشكپور : حزب ما سه نسل گوناگون را دربر مي گيرد و در طي اين سه نسل همواره در راه هدفهايش مبارزه كرده وحتي شهدايي در اين راه داده . در دوران ملي شدن صنعت نفت ما همگام با مرحوم مصدق مبارزه كرديم  و خود من در طي اين مبارزه ها مجروح شدم . ما در واقع قديمي ترين حزب معاصر هستيم  و در تمام رويدادهاي كشور در طول تاريخ زندگي حزب مشاركت داشتيم .

پرسش : اين سيوال براي هركس وجود دارد كه چرا حزب شما يكي از چهار حزبي بوده است كه در تمام مدت ديكتانوري ِرژيم پيش تا تشكيل حزب منحله رستاخيز باقي ماند ؟
 
محسن پزشكپور: البته حزب ما در زمان رستاخيز هم وجود داشت چون ما اعلام انحلال نكرديم .در مورد سئوال شما بايد بگويم كه ما معتقد به حضور هستيم. در واقع ما عقيده داريم بايد از هرنوع سنگر يا موقعيتي كه برايمان وجود داشته باشد در جهت رسيدن به هدف هايمان استفاده بكنيم . يا حتي بايد مقداري از شرايط روز را بپذيريم تا بتوانيم مبارزه كنيم . مگر حزب توده نبود كه در يك دوره مجلس پنج نماينده به مجلس فرستاد و در كابينه ي قوام هم سه وزير داشت . من اين اقدام اين حزب توده را دليل تاييد حكومت از سوي اين حزب نمي دانم پس تداوم حزب ما در سالهاي پس از 28 مرداد دليل تاييد ما از رژيم وقت نيست .

پرسش : در مورد شركت خودتان در مجلس منحله ي اخير چه مي گوييد؟

محسن پزشكپور: من در اين دوره با راي مردم خرمشهر انتخاب شدم . در هنگام انتخابات شخص هويدا  و همچنين عده يي ديگر مبارزه ي سختي را براياز ميدان به در كردن من و جلوگيري از انتخابم شروع كردند اما موفق نشدند . من از 37 سال پيش تا كنون به همه شهرها و روستاهاي خوزستان سفر كردم و شناسايي كاملي به امور گوناگون اين استان دارم . در دوره مجلس منحله از همان آغاز مبارزه ام را شروع كردم اما اين مبارزه به علت خفقان شديد در آن زمان در روزنامه ها منعكس نشد و تنها از اوايل تابستان گذشته كه جنبش ملت ايرن شروع به شكوفايي كرد صداي ما بگوش همه رسيد .
من و گروه اقليت در تمام دوره شريف امامي ،ازهاري  و بختيار با استيضاح ها و سخنراني هاي مخالف صداي ملت را به گوش همگان رسانديم  وفكر ميكنم چنين مبارزه يي در طول اين سي و هفت سال  و شايد از زمان مشروطيت سابقه نداشته باشد .
رژيم فاسد گذشته نقشه هايي براي خفه كردن صداي ما كشيد  و حتي مي خواستند از ما صلب مصونيت كنند اما ما مبارزه ي خودمان را ادامه داديم و در زمان بختيار با استعفاي دسته جمعي گروه اقليت غيرقانوني بودن دولت را ثابت كرديم ... .

پرسش : در مورد خودمختاري استانهاي ايران چه نظري داريد ؟
حكومت فدراتيو بدانگونه كه در كشورهايي مثل سويس ، شوروي وامركا وجود دارد به هيچ روي به صلاح كشور ما نيست . چون استانهايي كه در اين كشور ها با هم متحد شده  و كشوري را تشكيل داده اند در واقع ملتهاي جدا از هم بوده اند كه به علل سيلسي با هم متحد شده اند . ايران ما برخلاف اين كشور ها از دير باز داراي وحدتي كامل بوده و بنابراين نمي تواند داراي حكومتي فدراتيو به آن صورت باشد . البته اين عقيده ي من به معني مخالفت با استقلال زباني ، فرهنگي و سنتي اقوام ايراني نيست . بلكه آنها بايد در اين گونه موراد آزاد باشند .


در آخر با توجه با اينكه پان ايرانيست ها نسبت به گذشته فعاليت سياسي كمتري دارند از محسن پزشكپور مي پرسم :
- آيا  شماهنوز يك پان ايرانيست مومن و معتقد هستيد؟
بلاتامل در جوابم مي گويد :

تا واپسين دم زندگي نيز پان ايرانيست خواهم بود . زيرا هر ايراني آزاده يي خود به خود پان ايرانيست است.

 | نظرات  خوانندگان