هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان است.
پاینده ایران
 

گروههاي مرتجع از شعارهاي ملي وحشت زده اند

سيزدهم مهر 88

هنگامی که یک ملت بر می خیزد و فریاد بر می آورد: اینک من،خداوندگار دیروزین جهان.                                               هنگامی که ملتی از صفحات گذشته تاریخ بر می خیزد و رستاخیز خود را برای به انجام رسانیدن رسالت تاریخی خویش در جهان اعلام می نماید.                             هنگامی که ملتی کهنسال که روزی بر نیمی از ربع مسکون حکمگزاری می کرد به پا می خیزد و سهم خود را از جهان و تمدن جهان میخواهد.                                      هنگامی که ملتی بی آزار اما وطنپرست بر پا می خیزد و حقوق از دست رفته خود را باز پس می خواهد و از بابت ثروت های کلانی که به جای صرف شدن در راه آبادانی کشورش و رفاه ملت در راه سیرکردن شکم مشتی بیگانه و دشمن به هدر می رود، به حکومتگران فعلی معترض است.

هنگامی که ملتی به پا می خیزد تا آرمانهای تاریخی و نیازهای ملی خویش را در قالب مردمسالاری،حاکمیت ملت و اقتصاد ملی تحقق بخشد... . .

 

ایران در آستانه یک جنبش ناسیونالیستی قرار دارد که از بطن جامعه ی ایرانی بر آمده.هر کدام از اندامان جامعه امروز در قامت تاریخی خود ظاهر شده اند و فریاد برداشته اند از این پس برای کشور خود و ملت بزرگ خود تلاش و هزینه خواهیم کرد.از این پس سهم نان و تحصیل میلیون ها ایرانی ،هزینه دشمنان ملی و تاریخی ما نشود...دست امپریالسیم روس و انگلیس و به تازگی چین پس از دویست سال از میهن ما بریده شود...

اما ظاهرا دوستان روس زده ی ما در احزاب و جریان های چپ از این موضوع ناراحت اند.زیرا سهم فرزندان لنین و استالین و پطر از ثروت های ملی ما در معرض خطر است.البته ظاهر استدلال ها انسان دوستانه است.خواسته  حذف شعار مرگ بر روسیه و چین کمونیست است.ذهنیت آنان این است که ایران فردا نیز باید بیشترینه ثروت ملی خود را صرف لبنان و فلسطین و سایر عرب های شکم گنده و تن پرور نماید تا از کیسه ی ما بخورند و بر ما بتازند.

ولی ملت ما در برابر چنین نظم استعماری به پا خواسته است.این ملت دیگر نمی خواهد مالیات ها و ثروت های ملی اش در ونزوئلا و بولیوی و کشورهای رنگارنگ افریقایی و کمونیستی و عرب هزینه شود.

پان ایرانیست ها بار دیگر به همگان یادآور می شوند که هیچ مرجعی بالاتر از ملت و اراده ملت وجود ندارد.راه ما راه ملت بزرگ ایران است.گروه های ملی مبادا در دام استدلال های به ظاهر انسانی و در باطن ضد ایرانی گرفتار شوند.

 

پاینده ایران

www.Paniranist.org

Hezbe [email protected]

 www.Pan-Iranist.blogfa.com

  | نظرات  خوانندگان