هموندي

      حزب پان ايرانيست از همه ي ايرانيان ميهن پرست و آزاده عضو مي پذيرد , چنانچه تمايل داريد براي پيوستن اقدام نماييد

 

پاينده ايران

در دل پاينده ايران پيامي نهفته است

پاینده ایران

پياميست به روشني خورشيد آريايي و خروشندگي شيرانش و به گستردگي همه دشت ها و كوهها و درياهايش. به فره هي و شكوهمندي تاريخ ديرينه اش و فرازمندي و گستردگي نخستين شهرآييني اش.

پياميست به تو اي كسي كه خود را ايراني ميداني ولي ايران را نمي شناسي به تو اي كسي كه ميهن بزرگت به نيرنگ دشمنان به كشورهاي كوچكتر تكه تكه گشته است .

به تو اي فرزند رشيد ميهن كه در ايرانستانهاي جدا گشته از پيكر سرزمين مادر، روزهاي اسارت را سپري مي سازي و جداي از هم ميهنان، جور بيگانگان را بر دوش مي كشي. به تو اي ايراني كه در شهرهاي پرافتخار و تاريخي مام ميهن، بخارا و سمرقند بسر مي بري و زنجير بندگي حكومتهاي ستمگر را بر گردن خود استوار مي بيني. به تو اي هم ميهن كه زندان جدايي را به نيرنگ ميهنت افغانستان ناميده اند. و بتو اي كرد دلير كه نياكانت نخستين پرچمدار پادشاهي ميهنت بودند و امروز با پراكندگي ات آرمانهاي ايران بزرگ را در جدايي سياه مي بيني.به تو ای ایرانی ِ جای گرفته در قفقاز که که میان کشورهای بی پایه و دولت هایی ساختگی در میان فقر و خفت ،در بادکوبه و شروان و گنجه به سر می بری!

پاينده ايران سرود نگهداشت پاسارگاد و پارسه را در برابر ويرانگريهاي نيروهاي اهريمني مي سرايد. پاينده ايران چكامه پيروزي ايرانيان بر انيرانيان ،آزادگي بر بندگي ،نيك فرجامي بر بد فرجامي ِ ايرانيان است. پاينده ايران ستايش است .سخن گفتن با نوشين روان كورش است كه اندر آن واژه ي "دوباره مي سازمت ايران" نگاشته شده . دروديست بر همه ايرانيان از كيومرس تا سوشيانس و فروغيست بيكران در ژرفناي پندار ،گفتار و كردار سپنتايي ي ايرانيان باستان ،كه ايدون مي خروشند: دگرباره نام ايران و ايراني در جهان به درخشش درخواهد آمد .دوبار ايران ،ايران خواهد شد و ايرانيان ،ايراني.پاينده ايران سلام آريايست، درود و بدرود ايرانيان  است.
پاینده ایران
 

ملت ايران قربانيان قتلهاي زنجيره اي را فراموش نخواهند كرد

يكم آذر 88

یازده سال پیش در چنین روزی، عاملان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه داریوش و پروانه فروهر یورش بردند و این پویندگان راه آزادی ایران را بگونه ای ددمنشانه به قتل رساندند.  از آن هنگام، ملت ایران خواستار این بوده که عاملان و آمران این جنایتها و دیگر قتلهای زنجیره ای معرفی شوند و مورد محاكمه ای عادلانه قرار گیرند

قوه قضائیه جمهوری اسلامی برخی ازعاملان این قتلها را، پشت درهای بسته، مورد محاكمه های فرمایشی قرار داد؛ و تنی چند را به زندانهای كوتاه مدت محكوم كرد. این مجازات‌های خفیف سپس مورد تخفیف بیشتر نیز قرار گرفت.  دراین محاكمات، نه تنها نامی ازآمران- كه عاملان به وجودشان اعتراف كرده بودند -  برده نشد، بلكه خانواده های قربانیان و وكیلان آنان نیزهرچه بیشتر مورد فشارقرار گرفتند تا از دنبال كردن پرونده ها خودداری كنند.

 حزب پان ایرانیست بار دیگر قتلهای زنجیره ای و حذف دگراندیشان را توسط عاملان جمهوری اسلامی محكوم می كند و خواستار معرفی همه آمران و دست اندركاران این جنایت ها و محاكمه علنی و عادلانه آنان است. حزب پان ایرانیست همچنان خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.

 ملت ایران رهروان و شهیدان راه آزادی و سربلندی ایران را هرگز فراموش نخواهد كرد و یادشان را همیشه گرامی خواهد داشت

پاينده ایران

حزب پان ایرانیست - دفتر برونمرزی

 | نظرات  خوانندگان