Home » بیانیه ها

بیانیه ها

مهر. ۸ | بمناسبت سالگرد ترور و جنایت رژیم مافیایی جمهوری اسلامی د ر ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس در شهر برلین با درود برهم میهنان کرد و دیگر...

مرداد. ۲۰ | دکتر امیر آقاجانی فعال پان ایرانیست و مشروطه‌خواه به زندان منتقل شد. *امیر آقاجانی از جونان پان ایرانیست و مشروطه خواه ظهر امروز ۱۹ امرداد...

بیانیه دبیرکل حزب پان ایرانیست درباره اعدام هم‌میهنان کُرد

بیانیه دبیرکل حزب پان ایرانیست درباره اعدام هم‌میهنان کُرد

مرداد. ۱۲ |     بیانیه دبیرکل حزب پان ایرانیست درباره اعدام هم‌میهنان کُرد Iran Liberation Congress·Donnerstag, 30. Juli 2020·۱ Minute همگرایی ملی ایرانیان «هما» پشتیبانی...

بیانیه در مورد دریاچه کاسپین (دریای مازندران)

بیانیه در مورد دریاچه کاسپین (دریای مازندران)

مرداد. ۱۱ |   بیانیه در مورد دریاچه کاسپین (دریای مازندران) Iran Liberation Congress·Donnerstag, 30. Juli 2020·۱ Minute همگرایی ملی ایرانیان پشتیبانی می‌کند: هم میهنان گرامی، دو...

پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است

پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است

تیر. ۲۷ | پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در دریای مازندران ( کاسپیان ) در حکم تجزیه و خیانت به ملت ایران است هم میهنان گرامی،   دو قرارداد قانونی، تعهدآور...

بیانیه شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

بیانیه شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست

تیر. ۲۱ | پاینده ایران سازمان برون‌مرزی حزب پان ایرانیست «سازمان برون‌مرزی حزب پان ایرانیست» سال‌ها است به عنوان یک سازمان مستقل سیاسی با گردهم‌آیی...

تیر. ۲۱ | پاینده ایران با درود به سروران و هموندان گرامی در شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست آگهی نامه دهم خرداد ماه ۱۳۹۹ آن شورا دریافت گردید. هموندان...

خرداد. ۱۴ | پاینده ایران شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست که همواره به پایداری و شادابی بیشتر صفوف تشکیلاتی حزب می اندیشد، با توجه به شرایط زمانی کشور...

فروردین. ۵ | پاینده ایران برای آگاهی مردم ایران با توجه به گسترش روزافزون اندیشه پان ایرانیسم در جامعه ایرانی و گرایش قابل توجه مردم کشورمان به تفکر ایرانشهری،...

تحریم انتخابات جمهوری اسلامی

تحریم انتخابات جمهوری اسلامی

بهمن. ۱۲ | تحریم انتخابات جمهوری اسلامی