بمناسبت سالگرد ترور و جنایت رژیم مافیایی جمهوری اسلامی د ر ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ در رستوران میکونوس در شهر برلین

با درود برهم میهنان کرد و دیگر فرهیختگانی که امروز در این همایش برای برگزاری سالگرد جانباختگانی چونان زنده یاد دکتر صادق شرفکندی / دکتر سعید/ دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در برلین گرد هم فرا آمده اید. تروریست های رژیم جنایتکار و مافیایی جمهوری اسلامی در روز ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ به رستوران میکونوس برلین آمده و با رگبار گلوله آن مبارزین بیدفاع را کشتند.در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ سرانجام دادستان دادگاه در شهر برلین آقای کوبش نه تنها آن گماشتگان تروریست لبنانی و مزدور دارابی را به زندانهای دراز زمان محکوم کرد بلکه برای حکومتگران جمهوری اسلامی از سید علی خامنه ای گرفته تا اکبر رفسنجانی و فلاحیان و وزیر خارجه قرار پیگرد و دستگیری صادر کرد.امروز پس از گذشت ۲۸ سال از آن ترور و جنایت هم بهین ترین فرزندان و هم میهنان کردمان، هنوز هم حکومتگران رژیم سرکوبگر و مافیایی اسلامی بر سر کارند و چیره بر سرنوشت مردمان ایران. آیا هنوز زمان آن نرسیده است که همه نیروهای آزادیخواه و باورمند به دموکراسی و بر پایی یک ساختار اداری و و سیاسی مردمی و قانونمدار در راستای پیوند و همبستگی ملی رو بسوی یکدیگر آورده،  نخست دشمن مشترک را از میان بر دارند و آنهنگام با کمک احزاب و سازمانها و نهادهای مدنی آن نمادین آرمانی و دموکراتیک آینده کشور خود را سامان آورند. حزب پان ایرانیست در درازای تاریخ سیاسی تزدیک به ۷۰ سال همواره از همه جنبش های آزادیخواهانه  کرد ها جونان پیشمرگان کرد و رهبران آن چونان ملا مصطفی بارزانی و دیگر فرهیختگان کرد دفاع کرده و در آینده هم این چنین خواهد کرد. من از این فرصت امروز در همایش شما بهره میبرم و اجازه میخواهم که از زنده یاد عبدالرضا کریمی که سالیان دراز ما با این شخصیت برجسته کرد در آلمان همیاری و همگرایی داشته ایم به بنیکی سخن بمیان آورم و یادآور مهر و همبستگی ملی آن انسان فرهیخته شوم. اجازه میخواهم که سخن خود را با باز گفتاری از زنده یاد دکتر سعید دکتر شرفکندی پایان برم. آن زنده یاد در سپتامبر ۹۲ چند روزی پیش از جنایت در میکونوس در یک گفت و شنود با رادیو بین المللی فرانسه  درپاسخ بیک پرسش از سوی خبرنگار فرزاد جوادی که میپرسد / شما طرفدار یکپارچگی ایران هستید؟. زنده یاد دکتر شرفکندی این چنین پاسخ میدهد // ما کرد های ایرانی وقتی که این مسایل را میشنویم و این سوالات و یااین راهنمایی ها رامی بینیم واقعیت این است که بما برمیخورد. برای اینکه ما نه تنها خودمان را از هیچ ایرانی  دیگری کمتر ایرانی نمیدانیم، بلکه اگر صحبت مقایسه کمیت باشد  ما بیشتر خودمان را ایرانی میدانیم و واقعا هم هستیم و همین دلیل اصلا در مورد ما، نه تنها این مسلیل مطرح نیست، بلکه گفتن این مسایل را نسبت به خودمان اگر نگویم توهین، یک بی لطفی میدانیم.
 با مهر و سپاس از باشندگان در این همایش.
دکترحسن کیان زاد
سخنگوی سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست

نظرات