خانه » مقالات » بازداشتهای اخیر سرور کرمانی
سرور رضا کرمانی

سرور رضا کرمانی

مهندس کرمانی عضو ارشد حزب پان ایرانیست در اولین ساعات روز در منزل مسکونی اش بازداشت شد !با اینکه حکم زندان رجایی شهر بوده ولی ایشان را به زندان غیر سیاسی قزل حصار انتقال داده اند که جای نگرانی دارد.

شایان ذکر است که مهندس رضا کرمانی ۷۸ سال سن دارند و از اوضاع جسمی مطلوبی برخوردار نیستند و این موضوع بر نگرانی ها می افزاید

طی سالهای اخیر که با فعالیت های ملی و سیاسی ایشان بیشتر و از نزدیک آشنا تر شدم ، کارنامه بازداشتهای مهندس کرمانی بسیار جالب توجه است!!!

بازداشت های یک سال و نیم گذشته ؛
شانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۸۸، بازداشت مهندس رضا کرمانی همراه با پانزده نفر از شرکت‌کنندگان در نشست، به دنبال یورش و ضرب و شتم نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی
هشتم اسپند ماه سال ۱۳۸۸، بازداشت به همراه تنی چند از جوانان پان‌ایرانیست از جمله سرور فرهاد باغبانی در فرودگاه اهواز . این در حالی است که ایشان جهت حضور در مراسم چهلم سرور دکتر ابراهیم میرانی به خوزستان سفر کرده بودند.
بیستم شهریور ماه سال ۱۳۸۹، بازداشت در حوالی اصفهان، همراه با سروران حسن شهریاری و حجت کلاشی
نوزدهم دیماه سال ۱۳۸۹ ،بازداشت در منزل مسکونی خویش به همراه آرش کیخسروی،حجت کلاشی و شاهین زینعلی

هیچ از خود پرسیده ایم که چرا نیروهای امنیتی دست به چنین کارهایی میزند؟ چرا با فعالین ملی اینگونه رفتار میکنند؟ آیا فکر میکنند با ایجاد آزار و اذیت، رعب و وحشت ، حتا سعی در حذف فعالین ناسیونالیست میتواند از روند ملی گرایی فعالین جلوگیری کنند؟ یا اینکه همان گونه که دوست عزیزی نوشته است “یا اینکه با نزدیک شدن روز ۱۵ شهریور ( روز جشن بنیاد مکتب پان ایرانیسم ) دستگاه امنیتی به این فکر افتاده که مبادا پان ایرانیستها در نبود محسن پزشکپور به گرد مهندس رضا کرمانی جمع شوند !؟”

به امید آزادی مهندس رضا کرمانی و همه ی زندانیان سیاسی
پاینده ایران

Roxanne.K

نظرات