Home » تازه ها

تازه ها

خرداد. ۱۴ | پاینده ایران شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست که همواره به پایداری و شادابی بیشتر صفوف تشکیلاتی حزب می اندیشد، با توجه به شرایط زمانی کشور...

خرداد. ۱۴ | پاینده ایران ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ سروران و هموندان گرامی پان ایرانیست، طى یکسال اخیرپیشنهادات و تقاضاى هاى بسیارى در ایجاد انسجام وارتباط دوستانه...

خطر گسل‌های اجتماعی پساکرونا

خطر گسل‌های اجتماعی پساکرونا

فروردین. ۲۴ | خطر گسل‌های اجتماعی پساکرونا چند ماه است که از شیوع بیماری کرونا و ورود آن به ایران می‌گذرد. در این مدت شاهد اتفاقات زیادی بودیم و کشور و مردم...

مشروعیت و ضرورت نظام مشروطه بر پایهٔ اصول فقه

مشروعیت و ضرورت نظام مشروطه بر پایهٔ اصول فقه

بهمن. ۲۶ | ✅ مشروعیت و ضرورت نظام مشروطه بر پایهٔ اصول فقه   🖌 #امیر_آقاجانی   🔶 مهم‌ترین ویژگی‌علمای موافق مشروطه آن بود که از تمام امکانات اصول فقه...

رویکردی بر نوشتار سرور حسین تاجیک ” وظیفه اپوزیسیون چیست؟”

رویکردی بر نوشتار سرور حسین تاجیک ” وظیفه اپوزیسیون چیست؟”

بهمن. ۲۲ |   رویکردی بر نوشتار سرور حسین تاجیک ” وظیفه اپوزیسیون چیست؟”   نخست اینکه مخالفین راستین جمهوری اسلامی از همان روزهای نخستین پس از انقلاب...

تحریم انتخابات جمهوری اسلامی

تحریم انتخابات جمهوری اسلامی

بهمن. ۱۲ | تحریم انتخابات جمهوری اسلامی    

بهمن. ۱۲ | پاسخ دکتر حسن کیانزاد به آقای امید نوری پور جناب آقای امید نوری پور نماینده حزب سبز پارلمان آلمان تا حالا کجا بودید و پیش روی مردم لب به سخن...

ریشه‌های تاریخی غلبه تعهد بر تخصص میان انقلابیون (سانحه هواپیمای اوکراین)

ریشه‌های تاریخی غلبه تعهد بر تخصص میان انقلابیون (سانحه هواپیمای اوکراین)

دی. ۲۵ |   ریشه‌های تاریخی غلبه تعهد بر تخصص میان انقلابیون (سانحه هواپیمای اوکراین)  📃 🖌 :   ارسام محمودی   نزدیک به یک هفته از انهدام هواپیمای...

بیانیه تاریخی حزب پان ایرانیست برای پاسداری از درفش شیروخورشید در سال ۱۳۵۸

بیانیه تاریخی حزب پان ایرانیست برای پاسداری از درفش شیروخورشید در سال ۱۳۵۸

آبان. ۲۵ | بیانیه تاریخی حزب پان ایرانیست برای پاسداری از درفش #شیروخورشید در سال ۱۳۵۸ این بیانیه پس از حذف نماد تاریخی ملی ایران توسط مجلس خبرگان جمهوری...

شام ترکی،نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه

شام ترکی،نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه

آبان. ۲۰ |     شام ترکی،نگاه ایرانی به تهاجم ترکیه نوشته‌ای از محمد آمره در هفته‌های اخیر دور دوم توسعه‌طلبی اردوغان در شمال سوریه با عنوان عملیات...