خانه » تازه ها, خبرها » چهار ماه حبس برای سرور رضا کرمانی
سرور کرمانی

سرور کرمانی

بنا به اخبار رسیده از داخل ایران،  سرور مهندس رضا کرمانی از سوی شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز به چهار ماه حبس تعزیزی محکوم شده است  با اینحال حکم کنونی در مدت دو سال به حالت تعلیقی درآمده است.

مهندس کرمانی در طول سالهای گذشته و در موارد متعدد مورد تعقیب، تهدید و بازداشت خودسرانه قرار گرفته است و چندی پیش هم به یکسال حبس محکوم شد.

به گفته ی خبرگزاری هرانا : محکومیت اخیر در رابطه با بازداشت ایشان به همراه فرهاد باغبانی در فرودگاه اهواز برای وی صادر شده است.

مهندس رضا کرمانی روز پنجشنبه ۸ دیماه ۱۳۹۰ هم در در دادگاه انقلاب شاهین شهر حضور یافته بود و برای پرونده دیگری به همراه حسین شهریاری، حجت کلاشی و دو تن دیگر از اعضای حزب‬ پان ایرانیست مورد محاکمه قرار گرفته است.

نظرات