خانه » بیانیه ها » بزرگداشت روز جهانی زن، با همبستگی و همکاری گروه های سیاسی برونمرز

بزرگداشت روز جهانی زن، با همبستگی و همکاری گروه های سیاسی برونمرز

۸ مارس روز شناخته شده ایست که به عنوان روز جهانی زن و روز تلاش برای حمایت و تحقق حقوق زنان، تعیین شده است. سابقه روز زن
با بیش از صد سال ، یعنی به آغاز مبارزه زنان برای برابری حقوقی با مردان بازمیگردد. با برپائی رژیم اسلامی درایران، نفی برابری حقوق زن ومرد و
استثمار جنسیتی بانوان بطور قانونی به اجراء گذاشته شد وزنان را مانند بردگان درهرسنی جزئی از مایملک ومتعلقه مرد قرارداده اند. جمهوری
اسلامی برای زنان ایرانی جهنمی است که بسیاری برای رهایی از آن به خود سوزی میپردازند.
ما باور داریم؛ زن همتراز مرد می باشد و هر دو بر اساس اصول حقوق بشر در جامعه در میزان حق و حقوق یکسانند وسرنوشت زن ایرانی در سرنوشت
کل جامعه ما تنیده شده است، جامعه ای که مبارزانش دردفاع از حقوق برابر در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، افرادیکه از حداقل
معیشت زندگی انسانی برخوردار نیستند و مردمی که بخاطر اعمال قوانین قرون وسطایی مذهبی حکومت اسلامی به جوخه های مرگ سپرده می شوند.
ما امضا کنندگان این بیانیه برای اعتراض به جمهوری اسلامی که ظلم، ستم وشنیع ترین جنایتها را درلابلای قوانین اسلامی به زنان روا
میدارد ، روز شنبه ۸ مارس۲۰۱۴، مطابق با ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ را گرامی داشته و در همایش های این روز درهمه جای دنیا شرکت می کنیم .
از همه هم میهنان در خارج از کشور می خواهیم که با بزرگذاشت این روز تنفر و انزجار خود را از قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی
اعلام دارند . برپایی تظاهرات و یا شرکت فعال در همایش های رسمی شهر و کشور محل سکونت وظیفه ای میهنی است ، که ما همگان را یاد آور می شویم .

نام گروه های سیاسی برونمرز:
شورای ملی ایران، جبهه دمکراتیک ایران – برون مرز، حزب کومله کردستان ایران ، حزب پان ایرانیست برونمرز، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)،
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی (که‌مپه‌ینی به‌رگری له‌ به‌ندکراوانی سیاسی و مه‌ده‌نی) ، سازمان ایرانیان سکولار دمکرات ، انجمن رهائی جوانان ایران ،
سازمان مشروطه خواهان پادشاهی پارلمانی ایران ، سازمان نگهبانان ایران جاوید ، سازمان مهیستان ایران، گروه سه‌ شنبه‌های اعتراضی، جوانان و دانشجویان موج سبز کلن،
جمیت دفاع از زندانیان سیاسی – کلن، انجمن ملی ما هستیم، گروه کوششگران حقوق بشر ایران ، اتحادیه شهروندان، جنبش رهائی از اسلام،
اتحادیه ملی برای دمکراسی در ایران، آزادگان نروژ، جبهه آزادیخواهان ایران، جبهه متحد دانشجویی، کمیته دانشجویی دفاع از زندایان سیاسی

نظرات