خانه » خبرها » خطر دیپورت دو برادر پناهنده سیاسی از طریق پلیس یونان
خطر بازگردانی دو پناهنده سیاسی به ایران

خطر بازگردانی دو پناهنده سیاسی به ایران

سید محمد تقی سید حسینی به همراه همسرش فرشته خادم زاده با فرزند ۷ ساله اش (سید کمیل سید حسینی) ویک تن ازبرادارانش به نام ابوطالب سید حسینی در خطر دیپورت از یونان به ایران میباشند

این خانواده بر حسب مشکلات سیاسی تقریبا ۸ماه پیش از ایران متواری و به کشوریونان پناه آورده اند و تقاضای پناهندگی نموده اند ودر مورخه ۲۰/۴/۲۰۱۲ جمعه شب پلیس یونان وارد منزل آنها شده و با ایجاد ضرب الشتم سید محمد تقی وابوطالب (دو تا برادر) به همراه خود با دستان بسته برده اند و در حال حاضر اشخاص نامبرده در بازداشت پلیس یونان به سر میبرند وپلیس یونان اقدامات اولیه جهت دیپورت آنها به ایران را انجام داده است

در صورتی که این دو برادر به ایران دیپورت شوند منجر به اعدام میشوند

خواهشمند است از تمامی مطبوعات و رسانه ها یا اشخاصی که میتوانند جلوگیری از دیپورت این دو برادر ایرانی به نام (سید محمد تقی وابوطالب حسینی) اقدام نمایند.

 

نقل شده از فیس بوک فرزاد حسینی از اعضای خانواده پناهندگان

نظرات