خانه » بیانیه ها, تازه ها » دفاتر برونمرزی حزب پان ایرانیست: در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد
انتخابات

انتخابات

هم میهنان گرامی

تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و سرکوبهای ظالمانه ی پس از آن، که به شهادت جمعی از فرزندان ایران انجامید، کوچکترین تردیدی در فرمایشی بودن و غیر واقعی بودن انتخابات در نظام اسلامی برجای نگذاشت. حزب پان ایرانیست، همواره در طول سه دهه ی گذشته، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و با همراهی و مشارکت همه ی گروهها و طیف های سیاسی بوده و تا زمان تامین حداقل های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در ایران، در انتخابات رژیم  اسلامی شرکت نخواهد کرد.

پاینده ایران

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

نظرات