خانه » بیانیه ها, تازه ها » در انتخابات نهمین دوره مجلس شورا شرکت نمی کنیم
رای من کجاست؟

رای من کجاست؟

بنام خداوند جان و خرد
پاینده ایران

ملت بزرگ ایران!
حزب پان ایرانیست در این مقطع حساس از تاریخ کشورمان با علم به وظایف ملی و میهنی خود به پیشگاه شما صاحبان اصلی این حزب و حاکمان واقعی کشور، معروض می دارد که در نهمین دوره انتخابات ( !؟ ) مجلس شورا شرکت نخواهد کرد و با آگاهی از اهمیت، ارزش و آثار آرا، افکار و کردار سیاسی شما هموطنان عزیز، درخواست می دارد در پای صندوق های رای حاضر نشده و دوشادوش هم و با عزمی ملی، فعالانه بر مشی عدم مشارکت مهر تایید زده و عدم انتخاب را به عنوان بهترین انتخاب برگزینیم .
منطق ودلایل این گزینش :
در دوران جدید تاسیس گذرگاه عظمت یک سرزمین از راه شناسایی و پذیرش موجودیت ملت در صحنه سیاسی ممکن می باشد و اراده ی آزاد سیاسی یک ملت در جامعه مدنی مجال بروز می یابد، جایی که موطن نهادها و نیروهاست و قانون از آن حمایت می کند. در جوامع توسعه یافته دیگر گروه حاکم همه چیز نیست، بلکه تنها نمایندگان مردم هستند و حدود اختیاراتشان را مردم توسط قانون تعیین می کنند . در حالی که در کشور ما حاکمان فعلی می کوشند مفهوم و جایگاه ملت را در صحنه سیاسی کم رنگ و در نهایت آن را در ذیل اراده و عقل خود تعریف کنند، بنا براین تمامی قوانین، ساختارها و نهادها در آن راه تنظیم شده اند .
حاکمان امروز کشور برای مهار و کنترل فهم و اراده ملت شورای نگهبان را بر گمارده اند و با پشت کردن به مسیر تاریخ و حدود فهم مردم ، مجلسی بر ساخته اند که از جایی شروع می شود که اراده ملت پشت درهای آن متوقف شده است. این حرکت در خلاف جهت تاریخ، نمایندگان را به افرادی بیگانه از ملت بدل کرده بگونه ای که در این هشت دوره مجلس شاهد نمایندگانی بوده اییم که بیش از آنکه نماینده منافع مردم باشند حافظ منافع شخصی خود بوده اند . آنها مانند بقیه مسوولین با در دست داشتن نهادهای امنیتی و قضایی، فساد خویش را پنهان کرده و خود را از بازخواست در امان می دارند و اجازه شفاف شدن امور را نمی دهند . و از سوی دیگر امکان رقابت و فضای آزاد را از میان برده اند تا کرسی هایشان را که اینک به همه چیزشان تبدیل شده است را از دست ندهند .
این روند با خود فساد اداری گسترده ای به همراه آورده ، صنایع و اقتصاد در آستانه ورشکستگی است و بی کاری ،تورم ، جرم و اعتیاد ، فحشا و فساد افزایش یافته است . علاوه بر این تباهی های درونی که برای گسستن رشته های حیاتمان کافی است کشور با تهدید های ویرانگر و بربادده بیرونی نیز مواجه می باشد . تحمیل روندهای سابق به فضای سیاسی و تاکید بر همان روش ها از سوی حاکمان و ایجاد خفقان نمی تواند منجر به ایجاد شرایطی مناسب جهت فایق آمدن بر بحرانهای حاضر و حل مسایل بغرنج شود .
بنابر این توجهات است که بعنوان یک خواسته حداقلی از مردم ایران می خواهیم در پای صندوق های رای حاضر نشده و عدم انتخاب را انتخاب کنند .
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به حاکمیت توصیه می کند که در این شرایط حساس که کشور با بحرانهای درونی و تهدیدات بیرونی مواجه است به جای طراحی و اجرای بازیهای خطرناک و دل خوش کردن به نمایش های سازمان یافته دست به انتخاب بزرگ زده و با پذیرش حاکمیت ملت
۱-به حکومت قانون تن در دهد
۲-آزادی های مشروع به ملت اعطا شده و راه برای دموکراسی و پذیرش آرای مردم هموار گردد.
۳-ماشین سرکوب و خفقان متوقف و زندانیان سیاسی آزاد و به حصرها و رفتارهای غیر قانونی پایان داده شود
۴-متخلفین و متجاوزین به حقوق ملت محاکمه شده و اجازه ی استقرار نظام قضایی عادلانه داده شود
در این صورت است که با پذیرش اراده ی ملت می توانیم به استقبال نوروز رفته و با هم نوبهار ایران را به جشن بنشینیم
بدیهی است حزب پان ایرانیست با امید و شوقی سرشار به مانند همه افراد شایسته ایرانی داخل و خارج از کشور برای شرکت در انتخابات واقعی، ملی، عادلانه و صحیح در میان نشاط و اعتماد عمومی لحظه شماری می کند

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
تهران ۸ اسفند ۱۳۹۰

نظرات