خانه » بیانیه ها » بیانه حزب پان ایرانیست در دفاع از حق دسترسی حسین رونقی ملکی به امکانات درمانی
حسین رونقی ملکی

حسین رونقی ملکی

پاینده ایران

هم‌ میهنان گرامی

اخیرا آگاه شدیم که حسین رونقی ملکی، فعال حقوق مدنی و وبلاگنویس ملی گرای آذری که دوران اسارت خود را در زندانهای جمهوری اسلامی می گذراند، در شرایط وخیم جسمانی به سر برده و بنا بر توصیه پزشکان، نیاز قطعی به مرخصی استعلاجی و دسترسی به امکانات درمانی خارج از زندان دارد؛ بطوریکه عدم دسترسی ایشان به چنین امکاناتی ممکن است به قیمت جان وی تمام شود. با اینحال تا کنون درخواست نامبرده برای مرخصی استعلاجی مورد تایید مسئولین زندان قرار نگرفته است.

مطابق با کنوانسیونهای جهانی حقوق زندانیان – که جمهوری اسلامی هم ملزم به رعایت آنها است – همه زندانیان فارغ از نوع جرم یا اتهامی که به ایشان وارد شده باشد، حق دسترسی به امکانات پزشکی مورد نیاز خود را دارند. بدیهی است مسئولیت و عواقب هرگونه سهل انگاری در ارایه چنین خدماتی – اعم از داخل یا خارج از زندان – که منجر به ضرر جانی زندانی گردد، بر عهده نظام حاکم خواهد بود.

بدینوسیله حزب پان‌ایرانیست هم حمایت خود را از خواست مشروع این فعال سیاسی اعلام کرده و خواستار دسترسی  بدون قید و شرط وی و دیگر زندانیان سیاسی  به امکانات پزشکی است.

پاینده ایران

سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

نظرات