خانه » بیانیه ها » ملت ایران قربانیان قتلهای زنجیره ای را فراموش نخواهد کرد
داریوش و پروانه فروهر

داریوش و پروانه فروهر

یکم آذر ۱۳۹۰
پاینده ایران

سیزده سال پیش در چنین روزی، عاملان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه داریوش و پروانه فروهر یورش بردند و این پویندگان راه آزادی ایران را بگونه ای ددمنشانه به قتل رساندند. از آن هنگام، ملت ایران خواستار این بوده که عاملان و آمران این جنایتها و دیگر قتلهای زنجیره ای معرفی شوند و مورد محاکمه ای عادلانه قرار گیرند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی برخی ازعاملان این قتلها را، پشت درهای بسته، مورد محاکمه های فرمایشی قرار داد؛ و تنی چند را به زندانهای کوتاه مدت محکوم کرد. این مجازات‌های خفیف سپس مورد تخفیف بیشتر نیز قرار گرفت. دراین محاکمات، نه تنها نامی ازآمران- که عاملان به وجودشان اعتراف کرده بودند – برده نشد، بلکه خانواده های قربانیان و وکیلان آنان نیزهرچه بیشتر مورد فشارقرار گرفتند تا از دنبال کردن پرونده ها خودداری کنند.

حزب پان ایرانیست بار دیگر قتلهای زنجیره ای و حذف دگراندیشان را توسط عاملان جمهوری اسلامی محکوم می کند و خواستار معرفی همه آمران و دست اندرکاران این جنایت ها و محاکمه علنی و عادلانه آنان است. حزب پان ایرانیست همچنان خواستار آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.

ملت ایران رهروان و شهیدان راه آزادی و سربلندی ایران را هرگز فراموش نخواهد کرد و یادشان را همیشه گرامی خواهد داشت.

پاینده ایران
حزب پان ایرانیست – دفتر برونمرزی

نظرات