خانه » خبرها » پیام شاهین زینعلی از زندان رجایی شهر کرج به مناسبت سالروز درگذشت محسن پزشکپور

شاهین زینعلی از اعضای حزب پان ایرانیست که قریب به دو سال است در زندان به سر می برد با صدور پیامی به مناسبت دومین سالروز در گذشت محسن پزشکپور رهبر حزب پان ایرانیست با آرمان های پان ایرانیست تجدید پیمان کرد.

2211

متن پیام شاهین زینعلی:

به نام خداوند جان و خرد
پاینده ایران

تقدیر اینست که دومین سالگرد درگذشت سرور محسن پزشکپور نخستین سرباز و رهبر حزب پان ایرانیست را در بند باشم.
همانگونه که بازداشت و تهدید و در ‌‌نهایت زندان موجب شد فرصت برپایی مراسم خاکسپاری درخوردر سال ۸۹ و نیز حضوربر سر مزار رهبر فقیدمان را دراولین سالروز درگذشتش پیدا نکنم.
اما زندان مانع از این نیست که دوباره با خودم اندیشه‌های پندار را مرور نکنم و نیز واپسن جمله پندار را خوب به یاد دارم و اراده ایی در متن پیام متجلی است که این واپسین سخن و واپسین دغدغه و به راستی این واپسین فلسفه وجودی پان ایرانیست را در پشت دیوارهای بلند و سیم‌های خاردار فریاد کنم… «ایران را دریابید!»
چنین بود که در ‌‌نهایت اعجاز با جمله‌ای ساده بار امانتی سترگ رابر گردنمان نهاد؛ چرا که امروز سخن از ایران سخن از سرزمین تجزیه شده است، سخن از حقوق به یغما رفته ملتش، حقوق پایمال شده تک تک افراد از زن و مرد و کودکش، فشارهای بنیان کن بر خانواده‌هایش و حقوق لگدمال شده مردمانش است.
امروز سخن از ایران سخن از دین و آیین و اخلاق رو به زوال است. امروز سخن از ایران سخن از مصلحت به مسلخ رفته میهنی است که قربانی خیانت‌ها، تنگ نظری‌ها و ندانم کاری‌های بیشماری گشته است. افسوس پندار در زمانه‌ای از میان ما رفت که ایران را هزاران پندار نیاز است و او یگانهٔ دوران است.
باری، او گرچه یگانه دوران بود اما بیگانه‌ای در میان جمع نبود. بودند و هستند بسیار کسانی که پیامش را به گوش جان شنیدند و با وی هم پیمان شدند تا ایران تنها نماند.
اکنون بر ماست که درهر سالگرد در گذشت سرور محسن پزشکپور همانگونه که یادش را گرامی می‌داریم ادامه راهش را نیز به خود یادآورباشیم و بکوشیم تا ایران را دریابیم و این می‌سر نیست جز هیزمی شدن برای برافروختن آتشی بزرگ تا ققنوس ایران دوباره از آن‌زاده شود.
ایدون باد.

پاینده ایران
شاهین زینعلی

نظرات