خانه » خبرها » حکم ۱۸ ماه حبس تعزیزی سامان آریامن از اعضای حزب پان ایرانیست تایید شد

دادگاه تجدید نظر اهواز حکم ۱۸ ماه حبس تعزیری سامان آریا من از اعضای حزب پان ایرانیست را تایید کرد.

بر اساس گزارشهای رسیده حکم سامان آریامن که در تاریخ ۱۷ آبان ۹۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در اهواز بازداشت  و در دادگاه انقلاب اهواز به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در حزب پان ایرانیست به شش ماه و توهین به بنیانگزار جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم شده بود عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. این فعال پان ایرانیست بعد از بازداشت در اداره اطلاعات اهواز به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود و به مدت یک ماه در سلول انفرادی به سر میبرد.

نظرات