خانه » خبرها » یورش ماموران امنیتی به منزل سرور رضا کرمانی و دستگیری ده تن از پان ایرانیست ها
رضا کرمانی

رضا کرمانی

عصر روز پنجشنبه ، دوم آذرماه، ماموران امنیتی بدون هیچگونه حکم قانونی به منزل سرور رضا کرمانی در شهر کرج یورش برده و ده تن از مهمانان و حاضرین در خانه را بازداشت کردند. درباره دلایل این بازداشتها و محل نگهداری بازداشت شدگان آگاهی در دست نیست.

خبرهای تکمیلی متعقابا اعلام خواهند شد.

نظرات