Home » Posts tagged with "میلاد دهقان"

Posts tagged with "میلاد دهقان"

میلاد دهقان، زندانی پان ایرانیست با تودیع وثیقه آزاد شد

میلاد دهقان، زندانی پان ایرانیست با تودیع وثیقه آزاد شد

اردیبهشت. ۸ | بنا بر گزارش های رسیده میلاد دهقان از اعضای حزب پان ایرانیست روز هفتم اردیبهشت بعد از تحمل ۶ ماه بازداشت از زندان آزاد شد. میلاد دهقان پس از...

بازداشت گروهی ده تن از اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان

بازداشت گروهی ده تن از اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان

تیر. ۳ | عصر امروز، سوم تیرماه نیروهای امنیتی با حمله به نشست ماهیانه ی حزب پان ایرانیست در خوزستان حداقل ده تن را بازداشت کرده و جلسه ی حزب را که پیرامون...

جدایی بحرین – بخش دوم

جدایی بحرین – بخش دوم

اردیبهشت. ۳۱ | جدایی بحرین از مام میهن؛ یکی داستان است پر آب چشم … دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ تظاهرات حزب پان ایرانیست روبروی سفارت امارات عربی همراه با شعارهایی...

جدایی بحرین – بخش نخست

جدایی بحرین – بخش نخست

اردیبهشت. ۳۱ | موضوع جدایی بحرین از ایران در سال ۱۳۴۹ آخرین بخش غم انگیز از تاریخ تجزیه ایران زمین از ۲۰۰ سال پیش تا کنون است. آن دوره در فضای سیاسی کشور موافقان...

قاضی وثیقه را نپذیرفت ,حجت کلاشی و میلاد دهقان به زندان سپیدار منتقل شدند

قاضی وثیقه را نپذیرفت ,حجت کلاشی و میلاد دهقان به زندان سپیدار منتقل شدند

بهمن. ۵ | سرور حجت کلاشی, مسول سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و سرور  میلاد دهقان از اعضای حزب که قرار بود امروز با قرار وثیقه آزاد شوند، با دستور قاضی...

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بهمن. ۱ | سروران مبلاد دهقان و حجت کلاشی امروز صبح در مراسم سالگرد فوت سرور دکتر ابراهیم میرانی, مسئول تشکیلات حزب در خوزستان , بازداشت شدند این در حالی...