خانه » خبرها » میلاد دهقان، زندانی پان ایرانیست با تودیع وثیقه آزاد شد

بنا بر گزارش های رسیده میلاد دهقان از اعضای حزب پان ایرانیست روز هفتم اردیبهشت بعد از تحمل ۶ ماه بازداشت از زندان آزاد شد. میلاد دهقان پس از دستگیری در روز  ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۱ به مدت ۴۳ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز مورد بازجویی قرار گرفت و پس از آن به بند ۸ زندان کارون اهواز منتقل شد. حجت کلاشی  و تنی چند از اعضای حزب پان ایرانیست زمان آزادی ایشان در مقابل زندان کارون اهواز حضور داشتند و از ایشان استقبال کردند.

اتهامات میلاد دهقان عضویت در حزب پان ایرانیست، اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، فعالیت در حوزه حقوق بشر، فعالیت در فضای سایبری، ارتباط با محافل ضد نظام، ارتباط  با دول متخاصم مطرح شده است.

در ضمن دادگاه این فعال سیاسی روز نهم اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد.

بازداشت میلاد دهقان در پاییز گذشته و پیرو اعمال فشار و بازداشت اعضای حزب پان ایرانیست صورت گرفت.

milad1

نظرات