خانه » تازه ها, خبرها » اسناد محرمانه شوروی برای تجزیه آذربایجان(بخش دوم)

اسناد محرمانه شوروی برای تجزیه آذربایجان(بخش دوم)
آذر ۲۰, ۱۳۹۵

 

test3-390x205-n0zuf8
۴_تشکیلات جنبش تجزیه طلبی
۱- انجام کارهای تشکیلات برای ایجاد جنبش تجزیه طلبی برای: منطقه‌ی خود مختار آذربایجان و منطقه‌ی خودمختار کردستان با اختیارات گسترده‌.
در استان های گرگان، گیلان، مازنداران و خراسان، تشکیلات جنبش تجزیه طلبی بر مبنای مسایل منطقه ای، بنا شود
در استان گیلان: ایجاد تشکیلات خدمات اجتماعی و وسایل تفریح در شهرهای رشت و پهلوی و تخصیص حداقل ۵۰% از مالیات جمع آوری شده در استان، به این منظور.
در استان گرگان: آموزش زبان محلی ترکمن در مدارس. جایگزینی ژاندرمری و شهربانی محلی با افراد ترکمن و تخصیص حداقل ۵۰% مالیات جمع آوری شده دراستان به تشکیلات خدمات اجتماعی و وسایل تفریح و بهداشت در گنبد کاووس، گرگان و بندر شاه.
در استان های مازندران و خراسان:
۱- تخصیص حداقل ۵۰% مالیات جمع آوری شده در استان برای خدمات عمومی و وسایل تفریح در شهرهای ساری، [بندر]شاه، مشهد و قوچان نو [؟]
افزون برآن، مسایل مربوط به ایجاد جنبش تجزیه طلبی جداگانه در این استان ها، مطرح گردد…

۵_تشکیلات انجمن ها
۱ـ پس از ایجاد کمیته های تشکیلاتی حزب دموکرات آذربایجان [فرقه دموکرات آذربایجان] و همزمان با عملیات انتخاب نمایندگان دوره پانزدهم مجلس، با استفاده از هیجانات انتخابات، عملیات برای تشکیل انجمن ها آغاز گردد.

۶_تشکیلات مطبوعاتی
۱- برای عملیات آشوب گرانه مطبوعاتی، یک چاپخانه برای انتشار مجله های جدید، افزون برآن که وجود دارند، در شهرهای رشت، رضائیه و مهاباد، افزون بر آن‌چه وجود دارد، تاسیس گردد.
۲- امضا: ناخوانا

 

اسناد محرمانه شوروی برای تجزیه آذربایجان(بخش دوم)

نظرات