خانه » تازه ها, خبرها » اسناد محرمانه شوروی برای تجزیه آذربایجان(بخش نخست)

اسناد محرمانه شوروی برای تجزیه آذربایجان(بخش نخست)
۱۹,  آذر , ۱۳۹۵

 

test3-390x205-n0zuf8
به کلی سری

۱درباره ایجاد فرقهدموکراتآذربایجان
۱ـ فوری ترتیب انتقال [سفر] پیشه
وری و کامبخش [از رهبران حزب توده] را به باکو، برای انجام مذاکره بدهید. بسته به نتیجه‌ی مذاکره، انتقال پادکان [صادق ‌‌پادگان] ریاست کمیته‌ی ناحیه ای حزب_توده آذربایجان را در نظر داشته باشید.
۲ـ برای ایجاد کمیته های تشکیلاتی در مرکز (تبریز) و مناطق دیگر (na mestakh) نامزدهای مناسب از میان دموکرات های موجه از میان روشنفکران، بازرگانان طبقه‌ی متوسط، خرده مالکان و روحانیون، از میان احزاب مختلف دموکرات و همچنین از میان غیر اعضا، انتخاب و آنان را در کمیته های تشکیلاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، وارد کنید.
بالاترین اولویت، مربوط به کمیته‌ی تشکیلاتی تبریز است که وسیله‌ی نشریات دموکرات موجود مانند خاور نو، آژیر و جودت و بقیه، تقاضای ایجاد فرقه دموکرات آذربایجان را خواهند نمود.
۳ـ گروه‌های موسس در دیگر مناطق با چاپ تقاضا در نشریات، خواستار حمایت از ایجاد کمیته های فرقه دموکرات از میان فعالان تشکیلات حزب توده و دیگر تشکیلات‌های دموکرات خواهند گردید.
اجازه ندهید که این امر، تنها محدود به تغییر نام حزب توده به حزب دموکرات آذربایجان گردد. به کمیته‌ی منطقه ای حزب توده تبریز و تشکیلات ناحیه ای آن توصیه کنید که تقاضای فرقه‌ی دموکرات آذربایجان را مورد بررسی قرار داده و تصمیم به انحلال تشکیلات حزب توده گرفته و اعضا را وارد فرقه‌ی دموکرات آذربایجان بنمایند.
۴- پس از ایجاد کمیته‌ی تشکیلاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان در تبریز، بالاترین اولویت، ایجاد کمیته های تشکیلاتی فرقه دموکرات آذربایجان در شهرهای زیر است: اردبیل، رضائیه، خوی، میانه، زنجان، مراغه، مرند، ماکو، قزوین، رشت، پهلوی، ساری، شاخ Shakh [بندر شاه؟]، گرگان و مشهد.
۵- ایجاد یک ارگان مطبوعاتی در کمیته‌ی تشکیلاتی فرقه‌ی دموکرات آذربایجان در تبریز به نام «‌‌‌‌صدای (ندای؟) آذربایجان»
۶- ترتیب تهیه‌ی برنامه ها و منشور برای کمیته تشکیلاتی تبریز تهیه شود.

“““““
۲_ ـ اقدام لازم برای اطمینان از انتخاب نمایندگان برای دوره پانزدهم قانون گذاری
۱ـ آغاز مذاکره با نمایندگان مجلس که از آنان در زمان انتخابات برای این دوره قانون گذاری حمایت می کنند، با هدف نامزد کردن این نمایندگان برای دوره‌ی پانزدهم قانون گذاری با این شرط که آنان، در راه عملی کردن شعارهای فرقه دموکرات آذربایجان مبارزه نمایند.
۲ـ اقدام‌های لازم برای انتخاب نامزد های نمایندگی مجلس از میان افراد دموکرات که آماده‌ی مبارزه در راه عملی کردن شعارهای فرقه دموکرات باشند، آغاز گردد.
۳ـ مقایسه‌ی سیاهه‌ی نامزدهای نمایندگانی که سفارت [شوروی در تهران] توصیه کرده است، با در نظر گرفتن دستورالعمل های جدید.
۴ـ اقدامات در جهت شناساندن نامزدهای دست چین شده برای مجلس، در مطبوعات آغاز و ترتیب تماس و ملاقات [آن‌ها] با موکلان داده شود.
۵ـ حمایت از اجتماعات، دمونستراسیون‌ها، اعتصابات و انحلال انجمن های انتخاباتی که مناسب ما نیست، با هدف تضمین منافع ما در انتخابات.
۶ـ در فرایند آمادگی برای انتخابات، در حوزه های شمالی ایران، مصالحه [انجام گیرد] و افرادی که به‌وسیله‌ی نیروهای ارتجاعی نامزد شده اند و علیه کاندیداهای جنبش دموکرات فعال هستند، اخراج گردند.
۷ـ خواستار تعویض رهبران سازمان های ناحیه ای شوید که با داشتن افکار ارتجاعی، مناسب نیستند.

۳_تاسیس «‌‌انجمن دوستداران آذربایجان شوروی»
۱ـ برای تاسیس «‌‌انجمن دوستداران آذربایجان شوروی» از افرادی که در جشن های بیست و پنجمین سال آذربایجان شوروی شرکت کرده بودند، استفاده شود.
۲ـ از افرادی که در کنسولگری های ما کار می کنند، نظامی ها و [فعالان] حزبی، در سازمان‌دهی انجمن استفاده شود.
۳ـ گروه تشکیلاتی «‌‌انجمن دوستاران آذربایجان شوروی» در تبریز، منشور انجمن را تهیه نمایند.
۴ـ برای جلب گسترده‌ی مردم به «‌‌انجمن دوستداران آذربایجان شوروی»، از مطبوعات به طور سازمان‌یافته برای تشریح دست آوردهای اقتصادی، فرهنگی و هنری آذربایجان شوروی و دوستی تاریخی مردم آذربایجان جنوبی با مردم آذربایجان شوروی، استفاده شود.
۲۱آذر
پایان بخش نخست

اسناد محرمانه شوروی برای تجزیه آذربایجان(بخش نخست)

نظرات