خانه » تازه ها, مناسبت ها » شصت و نهمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم

‫۱۴ شهریور ۱۳۹۵

 

504_09

 

سرآغاز

        

ای آفریدگار پاک تو را پرستش میکنم و از تو یاری میجویم برای پایداری و سرافرازی میهن پر افتخار خود برای پایداری سرزمینی که نحستین جایگاه شناسایی تو و گهواره زندگی مردمان برگزیده توست، برای سرفرازی و پیروزی ملت بزرگوارم که همیشه وفادار به تو و راه راستی بوده است.

 

نیایش میکنم تو را تو را ای نگهدار مرز بوم ایران کهن پایدار ساز سرزمین نیاکان مرا سرزمینی که نور دانش و بینش بر دنیای تاریک و سیاه پاشید . سرزمینی که خانه نیاکان خویشان و دوستان من است آنها که راه راستی و سروری برگزیدند راهی که راه تو و سروری یی که از آن پویندگان راه توست.

 

تا دنیا به پاست تا زمین میگردد تا خورشید می فروزد تا ستاره ها بر سینه آسمان می درخشند میهن بزرگ مرا پیروز و کامیاب مرزهای میهن مرا از گزند نیروهای اهریمنی دور بدار. از بلندی کوههای مرز و بوم قفقاز تا دور افتاده ترین کرانه های بحرین از دامان آمو دریا تا کناره های دجله خروشان و کف آلود.

 

پروردگارا پاینده دار این سرزمین پاک نیاکان را.

 

سوگند به تو خدای بزرگ ایران من نیز راه تو را میپویم راه نیاکان خود را راه دوستان وفادار تو را تا خون در بدن دارم تا قلب در سینه میتپد برای پایداری و سرافرازی مرز و بوم تو و پیروزی راه راست توای آفریدگار بزرگ میکوشم میهن پر افتخار من گهواره فرهنگ ابدی توست. برای بزرگی و استواری این سرزمین میکوشم تا جهان تیره وخاموش نگردد.

 

یکتا کردگار توانا می دانم فرمان تو خواست جاوید ملت من است. می دانم اگر ایران نباشد نامی از تو و آئین پیروزمند تو نخواهد بود، پس من که یکی از مردمان این سرزمین میباشم من که پرورده این خاک با فر و شکوه هستم از راه تو که راه بزرگی و پایداری ملت من است هیچگاه روی بر نمی تابم.

 

پروردگارا این است همیشه خواست من: ایران سرافراز در جهان جهان به ایران سرافراز.

 

پاینده ایران

**********

نظرات