خانه » تازه ها, خبرها » سرور بامداد ماچیانی یکی از کوشندگان قدیمی حزب پان ایرانیست درگذشت.

۲۶ آذر ۱۳۹۴
پاینده ایران
سرور بامداد ماچیانی یکی از کوشندگان قدیمی حزب پان ایرانیست درگذشت.

12342493_10207229529470859_329759350527654454_n

ایشان اهل رودسر گیلان بود که از دهه چهل شمسی به حزب پان ایرانیست پیوست و در جریان فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای حزب در این خطه برای ورود به مجلس شورای ملی کوشش‌های فراوان داشت.
سرور بامداد ماچیانی از روحانیون معممی بود که در جریان برگزاری می‌تینگ‌های حزب پان ایرانیست در رودسر و بعد‌ها شهر قم نقش قایل توجه و پررنگی داشت. از ایشان که مردی صاحب نظر و فاضل بود مقالات متعددی در نشریه خاک و خون به چاپ رسیده است.
سرور بامداد ماچیانی بعد از سال ١٣۵٧ لباس روحانیت را به کناری نهاد و به فعالیت‌های اجتماعی و کشاورزی پرداخت. از او که مردی اهل قلم بود در سالهای اخیر مقالات متعددی در مطبوعات گیلان به طبع رسیده است.
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست درگذشت ایشان را به دودمان ایران پرست ماچیانی و همه اندامان حزب پان ایرانیست دل‌آرامی می‌گوید.

روانش شاد و یادش گرامی باد

 

 

 

 

نظرات