خانه » تازه ها, مناسبت ها » آیا امکان تجزیه درایران بیشتر شده؟ تکلیف اپوزیسیون چیست؟

میزگرد سیاسی

آیا امکان تجزیه درایران بیشتر شده؟ تکلیف اپوزیسیون چیست؟
با شرکت سروران دکتر حسن کیانزاد ، کوروش اعتمادی ، جهانگیر لقایی و مانی
برنامه ای از رادیو مانی − ۰۳ آپریل ۲۰۱۵

نظرات