خانه » تازه ها, مناسبت ها » میز گرد سیاسی : حضور نظامی جمهوری اسلامی در عراق به کجا خواهد انجامید؟

میز گرد سیاسی :

حضور نظامی جمهوری اسلامی در عراق به کجا خواهد انجامید؟

با حضور ‫سروران کوروش اعتمادی ، دکتر حسن کیانزاد و جهانگیر لقایی

برنامه ای از رادیو مانی ۱۰.۱۲.۲۰۱۴

Hassan-Kianzad-300x211

نظرات