خانه » تازه ها, مناسبت ها » دگترحسن کیانزاد، رضا علوی و کوروش اعتمادی : تاثیرات امروز و فردای داعش در ایران و منطقه .

میزگرد سیاسی

دگترحسن کیانزاد، رضا علوی و کوروش اعتمادی : تاثیرات امروز و فردای داعش در ایران و منطقه .

 

safe_image.php

برنامه ای از رادیو مانی ۲۱ اکتبر۲۰۱۴

نظرات