خانه » تازه ها, مناسبت ها » ‫آیین باستانی چهارشنبه سوری بر تمامی ایرانی تباران خجسته باد

‫پاینده ایران

‫سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست و سازمان جوانان حزب ، آیین باستانی چهار شنبه سوری را بر تمامی ایرانی تباران در سرا سر پهنه گیتی شاد باش میگویند.

 

unnamed(5)

‫سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

نظرات