خانه » تازه ها, مناسبت ها » نوروز باستانی را به همه ی هم میهنان شادباش می گوییم

پاینده ایران

نوروز باستانی یادگار ارجمند نیاکانمان را ییشاپیش به همه ی هم میهنان شادباش می گوییم.

امید است سال نو سال گشایش برای ملت ایران و سال رهایی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.

حزب پان ایرانیست – دفاتر برونمرزی

نظرات