خانه » تازه ها, مناسبت ها » ۷ آبان ماه روز بزرک داشت گوروش کبیر شاه شاهان ، راهائی بخش ستم دیده کان و بنیان کذار حقوق بشر در جهان .

‫فرهنک ایرانیان باستان
۷ آبان ماه روز بزرک داشت گوروش کبیر شاه شاهان ، راهائی بخش ستم دیده کان و بنیان کذار حقوق بشر در جهان .

 

نظرات