خانه » خبرها » بی خبری از وضعیت دکتر علی موسوی
سرور علی موسوی

سرور علی موسوی

دکتر علی موسوی (شاهین بزرگمهر)، عضو حزب پان ایرانیست، از تاریخ دو اسفند ماه جاری بدون هیچگونه حکم قضایی بازداشت شده و تا این لحظه از وضعیت ایشان آگاهی در دست نیست.

متاسفانه هیچکدام از نهادهای امنیتی مسئولیت دستگیری ایشان را برعهده نمی گیرد. علی موسوی پیشتر در طی یکبار تماس تلفنی با خانواده خود، محل بازداشت را زندان اوین اعلام نموده که با مراجعه بستگان ایشان، مسئولین زندان این موضوع را تایید نمی کنند.

نظرات